Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský projekt Partnerství pro městskou mobilitu vydává souhrn opatření akčního plánu

07. 12. 2020

Partnerství pro městskou mobilitu, spolukoordinované českým Ministerstvem pro místní rozvoj  a německým městem Karlsruhe ukončilo svoji misi. Osm evropských měst, dva regiony, pět států, dvě evropské instituce a šest zastřešujících
organizací spolu s poradním orgánem a dalšími partnery ukázaly, jak může vypadat vícečlenná spolupráce na evropské úrovni. 
Partnerství, které vzniklo v roce 2017, bylo jedním z 14 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. 

Jako výsledek tříleté práce partnerství jsou nyní k dispozici souhrnné prováděcí dokumenty. Níže najdete ke stažení dokument Urban Agenda for EU: Outcomes in Brief, stejně jako 9 rozpracovaných částí akčního plánu.  


Štítky: Strategie (Role města, tag2)