Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Doprava může, ale nemusí škodit lidskému zdraví

08. 01. 2021

Podpora a propagace chůze a jízdy na kole jako součásti každodenních pohybových aktivit nejenže posiluje veřejné zdraví, ale může mít pozitivní dopad i na životní prostředí.

Publikace „Nástroj pro ekonomické posouzení zdravotních přínosů pěší a cyklistické dopravy. Metodika a uživatelská příručka o posouzení dopadů pohybové aktivity, znečišťování ovzduší, zranění a uhlíkových emisí“ (Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling. Methods and user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments), kterou v roce 2017 vydala SZO, má zásadní význam pro odborníky na místní i národní úrovni. HEAT obsahuje soubor nástrojů a pokynů, které byly vyvinuty pro usnadnění přechodu k ekologicky čisté dopravě.

Již v roce 2014 vydala SZO příručku „Příprava národních akčních plánů pro dopravu, zdraví a životní prostředí. Podrobný manuál pro tvůrce politik a plánovače“ (Developing national action plans on transport, health and environment. A step-by-step manual for policy-makers and planners), s cílem zajistit pomoc při vypracování národních akčních plánů pro dopravu, zdraví a životní prostředí, které budou klíčovým mechanismem pro rozvoj udržitelné a zdravé dopravy v jednotlivých státech. Poskytuje komplexní a mezioborový přístup k plánování a přijímání opatření na národní úrovni v oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí.

Dnes víc než kdy dřív si musíme být vědomi toho, jak výrazně jsou oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí v našem světě propojeny. Takové propojení vytváří program THE PEP (Transport, Health and Environment Pan-European Programme) – Celoevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí. Jeho cílem je urychlit pokrok v dosažení takových dopravních vzorců, které jsou udržitelné pro lidské zdraví i životní prostředí. Program toho chce dosáhnout zaměřením práce na celoevropské úrovni na ty priority, u kterých je nejvíc důležité rozvíjet další úsilí mezinárodní komunity, a přitom mohou mít největší dopady. THE PEP zefektivňuje a sjednocuje aktivity SZO a UNECE v oblasti dopravy, zdraví a životního prostředí. Hledá, jak co nejefektivněji využívat zdroje a co nejlépe koordinovat úsilí na národní a mezinárodní úrovni.

Zdroj: http://epomm.eu/


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)