Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Propojení dopravy a zdraví v plánování udržitelné městské mobility

04. 01. 2021

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Můžeme říci, že jde o základ života a žití. Plány udržitelné městské mobility mají řadu aspektů, otázka kvality zdraví však nebyla v minulosti něčím, o co by se dopravní projektanti či urbanisté vědomě zajímali.

Ve skutečnosti existuje mnoho zdravotních problémů i zdravotních přínosů, které úzce souvisejí s dopravou, a proto plány udržitelné městské mobility mohou a musí tato propojení využít a pomoci zlepšovat úroveň veřejného zdraví. Důkladně promyšlené plánování dopravy může vést k lepšímu zdraví naší společnosti – díky omezení rychlosti motorové dopravy, kvalitnějším podmínkám pro cyklisty a chodce nebo díky opatřením, která dětem umožní chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole. A je toho mnohem víc.

A tohle je jeden z důvodů, proč je tak důležitá spolupráce mezi sektory dopravního plánování a veřejného zdraví. Pokud je naším cílem maximalizovat zdravotní přínosy. To znamená mimo jiné prosazovat silný důraz na snižování nerovností v oblasti zdraví a zdravotní péče, které trápí mnoho evropských států. Tematický průvodce „Propojení dopravy a zdraví v PUMM – jak téma zdraví pomáhá PUMM“ („Linking transport and health in SUMP - How health supports SUMP“, který byl připraven v rámci projektu Horizon 2020 CIVITAS Prosperity, jasně a přehledně definuje veřejné zdraví a dopady dopravy na něj, vysvětluje, jak problematika veřejného zdraví zapadá do procesu PUMM, a rovněž nabízí příklady opatření, které propojují zdraví se sektorem dopravy a které již byly začleněny do kontextu plánování mobility. Pro odborníky v praxi je dokument skvělým průvodcem v problematice dopadů dopravy na lidské zdraví a proč by toto téma mělo být začleněno do procesu SUMP.

Zdroj: http://epomm.eu/


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)