Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pracovní skupina OSN usiluje o ekologičtější, zdravější a udržitelnější mobilitu ve světě po pandemii COVID-19

03. 01. 2021

Pandemie a následný nouzový stav nastartovaly řadu společenských, ekonomických i kulturních změn, z nichž mnohé mají výrazný dopad na dosavadní vzorce mobility. Zatímco aktivní mobilita, a především cyklistika, zaznamenala intenzivní oživení, využití služeb veřejné dopravy značně pokleslo. Současně však víc lidí intenzivněji používá osobní auta, která jim zajišťují únik z davu.

Jak také uvádí elektronická aktualita EPOMM Řízení mobility v dobách pandemie COVID-19 (Mobility Management in times of COVID-19), působení a účinky na vzorce a návyky v oblasti mobility jsou rozmanité a často nepředvídatelné. Kromě toho se celá situace i její následky velmi rychle mění. Současná krize nám však také nabízí příležitost znovu promyslet funkčnost a fungování dopravního sektoru.

V reakci na tyto problémy, výzvy a příležitosti spojily členské státy UNECE své síly s cílem založit pracovní skupinu, která vypracuje soubor principů platných pro zelenou, zdravou a udržitelnou mobilitu. Jde o klíčovou součást aktivit UNECE v rámci programu Udržitelná mobilita a chytré technologie Nexus. Pracovní skupina, jejímiž členy budou zástupci členských států, mezinárodních organizací, občanské společnosti, akademické obce a dalších subjektů, bude připravovat soubor principů pro ekologický a zdravý dopravní systém na základě udržitelnosti a odolnosti, a také bude zkoumat dlouhodobé a strategické změny v sektoru dopravy. Podle plánu budou tyto principy schváleny členskými státy v rámci 5. setkání na vysoké úrovni k dopravě, zdraví a životnímu prostředí, které se bude konat ve Vídni někdy během roku 2021.

Zdroj: http://epomm.eu/

Zdroj foto: freepik.com


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)