Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Informace o REACT-EU

19. 01. 2021

Informace o dokončení projednávání revize Programového dokumentu IROP 2014-2020 v návaznosti na evropskou iniciativu REACT-EU na úrovni Monitorovacího výboru IROP, včetně osudu původně navržené aktivity pro nový SC 6.1 „Cyklodoprava“.

V uplynulých dnech hlasovali členové Monitorovacího výboru IROP o upraveném návrhu REACT -EU ze strany Řídicího orgánu, i na základě připomínek členů Monitorovacího výboru. Podle tohoto návrhu se finanční prostředky budou soustředit především na zdravotnictví, bez podpory cyklostezek a sportovní infrastruktury. Je zde snaha co nejvíce tento rychlý nástroj zaměřit tam, kde dojde k přímé podpoře COVIDem nejvíce postižených a důležitých sektorů - zdravotnictví, IZS a péče o seniory. Návrh byl ve čtvrtek 14. 1. 2021 přijat, a Cyklodoprava z IROP tedy bude muset ještě chvíli počkat na období 2021-2027. S prvními výzvami (mezi které chceme zařadit právě i Cyklodopravu) počítáme ke konci tohoto roku.

Ucelenou informaci o REACT-EU naleznete na webu IROP: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zamereni-prostredku-z-react-eu-bylo-schvaleno-mv

Zdroj. MMR


Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)