Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zelená dohoda pro Evropu a mobilita

23. 01. 2021

Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v Unii a tento podíl stále roste. Zelená dohoda usiluje o 90 % snížení těchto emisí do roku 2050.

Hlavními nástroji budou digitalizace, využívání různých druhů dopravy, ceny odrážející dopad na životní prostředí, podpora dodávek udržitelných alternativních paliv v dopravě a snižování znečištění. 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Ke stažení

Sustainable_mobility_cs.pdf.pdf (2.1 MB)