Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Výzkum mobility v reálném životě v laboratoři aspern.mobil

19. 03. 2021

Obyvatelé Vídně jsou hrdí na vysokou kvalitu života ve svém městě. Udržet tuto kvalitu v rychle rostoucím městě vyžaduje především zapojení inovací. Právě tuto cestu zvolila Vídeň v rámci své „Rámcové strategie pro chytré město“. Jedna věc je zřejmá: inovativní řešení nespočívají jen v technologickém pokroku. Město může být tzv. chytré jen tehdy, když z toho mají prospěch všichni a inovace se striktně zaměřují na člověka a jeho potřeby. Nové metody, jak posílit komunitní život v městských podmínkách, jsou pilotně testovány v Aspern Seestadt, které je novým, právě budovaným „městem ve městě“, s plánovaným dokončením v roce 2028.

Obyvatelé Seestadtu prošlapávají nové cesty, a to doslova i obrazně. Úkolem aspern.mobil LAB je navrhnout ekologická řešení pro městskou mobilitu jak na základě výzkumu a analýzy, tak především podle výsledků testování v reálném životě. Zapojeni nejsou jen výzkumníci, značná část projektu závisí na spolupráci s obyvatelstvem a firmami. Právě oni jsou odborníky v terénu, kteří poskytují informace o tom, kdy, kde a jak se lidé chtějí po městě pohybovat.

Zdroj: http://www.epomm.eu/newsletter/v2/eupdate.php?nl=0818&lan=en


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)