Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Atlas klimatické změny

31. 05. 2021

Pro kultivovanou veřejnou debatu o klimatické změně jsou nezbytná dobrá a především srozumitelně vysvětlená data. Proto v tomto atlasu nabízíme snadno pochopitelné grafy a mapy, které jsou navíc vždy doplněny textem, který danou problematiku vysvětluje.

Atlas klimatické změny vznikl v létě roku 2020 jako pokus o vytvoření materiálu pro pochopení základních souvislostí a prezentaci nejdůležitějších dat týkajících se změny klimatu. Jako grafický podklad posloužily naše existující inforgrafiky doplněné texty, které celou problematikou provázejí. Rádi bychom, aby náš atlas sloužil těm, kterých se klimatická změna týká, tedy všem.

Klimatická změna je důležitým problémem současnosti, a je proto pevně spojena s průřezovým tématem “environmentální výchova”. Prostor pro vzdělávání o změně klimatu se díky tomuto průřezovému tématu nabízí takřka ve všech předmětech – nejen přírodopisu nebo zeměpisu. Učení o změně klimatu může probíhat i mimo standardní hodiny, například v rámci projektů či aktivit spojených se Dnem Země.

Grafiky a texty projektu Fakta o klimatu chceme do budoucna provázet metodickými materiály, které učitelům, lektorům a dalším poslouží jako zdroj otázek a aktivit pro práci se žáky či studenty.

Atlas klimatické změny: O. Přibyla, K. Zákopčanová a O. Pechník, Atlas klimatické změny: Změny v atmosféře a rizika oteplování. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, 2020. ISBN 978-80-88212-36-2

Více informací: https://faktaoklimatu.cz/atlas


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)