Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Thinking Cities # 16: Narušené město?

10. 07. 2021

Další číslo časopisu Thinking Cities, které vydává sdružení POLIS, se věnuje tématu víc než aktuálnímu. 

„Jsou naše města v ohrožení?“, ptá se aktuální vydání magazínu s podtitulem „The Disrupted City?“ To by mohla být nejčastější otázka, kterou jsme si za uplynulý rok společně položili. Otázka, která zahrnovala naše osobní životy, stejně jako budoucnost našich měst a komunit. Jistě, jednoznačná odpověď na budoucnost měst neexistuje. Žádný urbanista nebo městský úřad nedokáže předpovědět, co je před námi, a nápady, názory a pohledy na věc se často liší.

Technologické inovace ovlivňují mobilitu a mají dlouhodobé důsledky pro dopravní systém a městskou strukturu jako celek. Víme také, že ať už přijde jakákoli inovace, bude město hlavním hřištěm, kde se bude testovat.

Aktuální číslo Thinking Cities zdůrazňuje trendy a inovace, jako je nová mobilita, mikromobilita, integrace dat, rozšiřování a přizpůsobení elektronického obchodování, automatizace, inkluzivní a bezpečné územní plánování, a také uvažuje o tom, jaký vliv mají na naše města.

V aktuálním vydání „The Disrupted City?“ najdete články z měst a regionů z celé Evropy i mimo ni, včetně Aarhusu, Antverp, Bádenska-Württemberska, Katalánska, Eindhovenu, Flander, Helmondu, Lovaň, Madridu, Moskvy, Pontevedry, Ravenny, Rotterdamu, Stockholmu nebo Vídně.

Thinking Cities # 16 'The Disrupted City?' > Ke stažení ZDE

  

„Jádrem činnosti sítě POLIS jako sítě je pomoci našim městům a regionům orientovat se v prostředí inovací a rozumně se rozhodnout, s kterými novinkami spojit svoji budoucnost. Inovace samy o sobě nepovedou automaticky k pokroku. Měli bychom se spíše podívat na dopravní výzvy, které musí města a regiony řešit, a na politické cíle, které si samy stanoví, a poté posoudí, které inovace by v tomto ohledu mohly být užitečné. Naléhavá otázka nesouvisí s technologiemi, ale jak urychlíme přechod k udržitelnější mobilitě? Jak zajistíme, aby změny sloužily společnému dobru?“

Karen Vancluysen, generální tajemnice POLIS

 

Karen Vancluysen, generální tajemnice POLIS.Foto: OECD / ITF 2019 / Marco Urban

 

 

 

Zdroj: POLIS


Štítky: Vize (Role města, tag1), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)