Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. Evropský týden mobility přinese nová témata.

12. 07. 2021

Téma akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro rok 2021 je „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“. Volba tématu pro tento rok má poukázat na útrapy, jež zasáhly Evropu – a celý svět – pod vlivem pandemie COVID-19. Také se zamýšlí nad příležitostmi ke změně vyplývající z této bezprecedentní zdravotní krize v Evropě. Města a městské správy dokázaly na pandemii reagovat kreativním a pružným způsobem. V letošním roce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY oslavuje odolnost měst a jejich úspěchy, a zároveň hledá cesty, jak udržet nastavený trend. Efekty, které se projevily v loňském roce, jako je zvýšení aktivní mobility a cestování s nízkými nebo nulovými emisemi, vyžadují další propagaci.

 

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY žije a má se čile k světu

Přestože obavy z COVID-19 vyvolávaly u přepravních společností, městských úředníků, regionálních správ i soukromých podniků značnou nejistotu, EVROPSKÝTÝDENMOBILITY zaznamenal v roce 2020 druhý vůbec nejvyšší počet registrací, s účastí téměř 3000 měst z 53 zemí světa. Kampaň se nyní snaží motivovat všechny bývalé i nové účastníky, aby se zapojili do 20. ročníku akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pod letošním heslem „Cestovat zdravě = cestovat udržitelně“. Vybízíme občany, aby si udržovali dobrou fyzickou i duševní kondici a současně při tom objevovali krásy svého města, regionu nebo země a byli ohleduplní k životnímu prostředí a zdraví ostatních při volbě svého způsobu dopravy.

 

Jak se můžete zúčastnit?

Samosprávy, vzdělávací instituce, podniky a nevládní organizace se mohou připojit k akci EVROPSKÝTÝDENMOBILITY mnoha způsoby. Můžete se zúčastnit v průběhu hlavního týdne kampaně v době od 16. do 22. září a přihlásit svoji AKCIMOBILITY týkající se iniciativ v oblasti udržitelné mobility v průběhu roku. Bez ohledu na to, co podnikáte v oblasti zdravé, bezpečné a udržitelné dopravy, sdílejte své novinky na sociálních médiích a označte centrálu kampaně, abyste nás průběžně informovali. Sledujte webovou stránku kampaně (www.mobilityweek.eu) a oficiální kanály sociálních médií Facebook , Twitter a Instagram.

Dosáhlo vaše město, váš podnik nebo nevládní organizace něčeho příkladného a výjimečného v oblasti udržitelné městské mobility? Prostřednictvím kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY můžete za svou skvělou práci získat ocenění. Vaše AKCEMOBILITY může být zařazena do webového semináře a soutěže sociálních médií na úrovni EU a dostat se tak k ještě více lidem.

Také vás vybízíme, abyste se zapojili do celoroční akce Sustainable Urban Mobility Awards (ocenění v oblasti udržitelné městské mobility): Cena za EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro menší a větší obce, ocenění za Plány udržitelné městské mobility (ocenění SUMP) a EU Urban Road Safety Award (Cena za bezpečnost silničního provozu). Ocenění EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro menší a větší obce představuje mimořádné úspěchy ve městech v průběhu hlavního týdne kampaně (16.-22. září). Ocenění SUMP je uznáním za vynikající výsledky v plánech udržitelné městské mobility na základě metodiky SUMP Evropské komise. EU Urban Road Safety Award (Cena za bezpečnost silničního provozu v městech) oceňuje příkladné a novátorské postupy samospráv při vytváření bezpečnějšího městského prostředí. Další informace jsou k dispozici na webové stránce kampaně.

 

20 let akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY

V letošním roce se ohlížíme za dvěma úspěšnými dekádami celoevropské kampaně, která nadále podporuje místní iniciativy v jejich úsilí při budování bezpečnějších, zelenějších, inkluzivnějších a přístupnějších měst. Od začátku milénia se tisíce institucí, podniků, nevládních organizací a měst zapojilo do akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY s cílem přispět k tomu, aby se městské prostředí stalo lepším místem.

Na začátku této cesty měla EU pouze 15 členských států. Kupování jízdenek na vlak online bylo novou koncepcí a chytré telefony a mobilní internet existovaly jen v našich nejodvážnějších snech. O 20 let později můžeme cestovat v různých městech za jeden poplatek s použitím řešení Mobility-as-a-Service nebo si objednat taxi kliknutím na tlačítko v aplikaci prostřednictvím chytrého telefonu. Stejně tak můžeme naskočit na sdílenou elektrokoloběžku. K navigaci můžeme použít mapovou aplikaci se sledováním GPS a přitom poslouchat hudbu přes bezdrátová sluchátka za zlomek dřívější ceny v celé Evropské unii. Přestože technologie změnila život z hlediska městské mobility nám všem, výzvy v oblasti znečišťování a bezpečné a udržitelné mobility zůstávají stále stejné.

 

Spojení s dalšími iniciativami EU

Zatímco EVROPSKÝTÝDENMOBILITY se každoročně koná v mezi 16. a 22. zářím, nedílnou součástí evropského kalendáře jsou i další významné iniciativy EU, jako např. Evropský Zelený týden, Týden udržitelné energie EU, Evropské dny pro výzkum a inovace, Evropský rok železnice, Evropský týden sportu a související kampaň HealthyLifestyle4All (Zdravý životní styl pro všechny) a Evropský týden aktivního a zdravého stárnutí. EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bude publikovat příkladné AKCEMOBILITY na domovské stránce a na kanálech sociálních médií týkajících se těchto tematických kampaní EU. 

Tato evropská iniciativa podporuje používání veřejné dopravy jako efektivního, cenově dostupného a nízkoemisního řešení mobility pro každého. Toto pevné přesvědčení bylo demonstrováno videem #LovePublicTransport video (Miluji veřejnou dopravu) na vrcholu pandemie COVID-19. Proto je EVROPSKÝTÝDENMOBILITY úzce spojen s Evropským rokem železnice 2021, neboť jejich společným cílem je povzbuzovat lidi, aby se dopravovali udržitelně. Vlak je jedním z nejbezpečnějších a nejvíce udržitelných způsobů dopravy po celém kontinentu. EVROPSKÝTÝDENMOBILITY vybízí zúčastněná města, aby propojila své iniciativy s Evropským rokem železnice a podporovala v průběhu týdne konání kampaně zaměřené na cestování vlakem.

Naše kampaň také vybízí města, aby se přihlásila k Evropskému klimatickému paktu a abychom společně budovali zelenější Evropu. Jako součást Zelené dohody pro Evropu představuje Evropský klimatický pakt platformu pro sdílení informací, diskuse a aktivity v souvislosti s klimatickou krizí a poskytuje podporu evropským iniciativám a klimatickým hnutím pro další růst a konsolidaci.

 

Letošní témata

V souladu s letošním heslem „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“ jsou čtyřmi ústředními tématy duševní a fyzické zdraví, bezpečnost a reakce na COVID-19. V následujícím dokumentu naleznete stručný souhrn faktů a čísel a rovněž příklady osvědčených postupů, týkající se každého z těchto témat. Není náhodou, že duševní zdraví je prioritním tématem, protože EVROPSKÝTÝDENMOBILITY podporuje silnější zaměření na vztah mezi duševním zdravím a městskou mobilitou, což je záležitost, jejíž význam v průběhu pandemie vzrostl. Dalším prioritním tématem je fyzické zdraví, což zahrnuje dopad znečištění ovzduší a hlukového znečištění a výhody aktivní mobility. Téma bezpečnosti poukazuje na nedávný vývoj v oblasti bezpečnosti dopravy, integrace osob se sníženou mobilitou a rozsáhlá opatření pro bezpečnost silničního provozu v městském prostředí. Tato část se rovněž věnuje reakci městských správ na pandemii COVID-19, se zaměřením na pozitiva pandemie v oblasti městské mobility a na důležitost obnovení důvěry ve veřejnou dopravu.

 Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)