Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz

19. 07. 2021

Poskytnutí prostoru

V průběhu kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bylo v minulých 20 letech zorganizováno široké spektrum místních aktivit pro podporu chůze a cyklistiky v městských oblastech. Samosprávy organizují Den bez aut uzavřením středu města pro soukromá vozidla a využitím takto uvolněného prostoru k různým akcím na propagaci udržitelné městské mobility. Bulharské město Varna zorganizovalo v roce 2020 Den bez aut, kde byl na jeden den zakázán dopravní provoz na hlavní promenádě a z ulic se staly zábavní plochy, kde si místní obyvatelé mohli společně užívat aktivně strávený čas. Společně s bulharským městem zorganizovaly Dny bez aut a podobné aktivity ke snížení dopravního provozu tisíce měst z celé Evropy i mimoevropských měst jako součást kampaně pro zdůraznění nedostatku místa pro aktivní mobilitu a sociální interakci.

Výzkumný a inovační projekt MORE v rámci programu Horizont 2020 vyvíjí koncepce projektování, které podporují aktivitu v ulicích a omezují dominanci dopravního provozu při zohlednění potřeb všech uživatelů ulic, včetně uživatelů z oblasti aktivní mobility a chodců. MORE pohlíží na ulice jako na „ekosystémy“ v pilotních městech jako je Budapešť, Konstanca a Lisabon a testuje nástroje k projektování uličního prostoru k různým účelům, jako je pohyb v nich a rovněž nakupování, socializační a rekreační aktivity.

 

15minutové město

„15minutové město” poskytuje lidem příležitost uspokojit své potřeby v místech, kam ze svého domova dojdou krátkou procházkou nebo jízdou na kole. Znamená to opětovné spojení lidí s jejich místní oblastí a decentralizaci městského života a služeb. Koncepce 15minutového města pochází z Paříže, kde se orgány městské správy snaží Pařížanům nabídnout to, co potřebují, přímo za dveřmi nebo v blízkosti bydliště pro dosažení „ekologické transformace“ hlavního města v soubor jednotlivých čtvrtí. Snížilo by to znečištění a stres a vytvořilo sociálně a ekonomicky smíšené čtvrti, čímž by se zlepšila celková kvalita života rezidentů i návštěvníků.

Španělské město Vitoria-Gasteiz, které získalo v roce 2012 ocenění Evropské zelené město, již desítky let pracuje na vytváření zelených zón ve středu města a tzv. Zeleného pásu okolo něj. 98 % rezidentů žije ve vzdálenosti do 3 km od Zeleného pásu, rozsáhlého projektu spojujícího zelený prostor obklopující celé město. Zelený pás se stal nejen oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, ale také oblíbenou rekreační destinací poskytující prostor pro fyzickou aktivitu, společenská setkání a soužití s přírodou, jako je pozorování ptáků a ekologické farmaření. Opatření k ozelenění města Vitoria-Gasteiz jdou ruku v ruce se zásadami udržitelnějších forem dopravy.

Některá města ve Švédsku plánují jít ještě dále a stát se 1minutovými městy. Tato myšlenka se zrodila ve Stockholmu, ale ostatní města v zemi plánují připojit se k iniciativě. Součástí konceptu je rozmísťování montovaného dřevěného nábytku na volných parkovacích místech v ulicích. Místní komunita má dokonce právo hovořit do procesu návrhu a vývoje takového nábytku. Tato aktivita pěstuje pocit sounáležitosti s komunitou a pomáhá utvářet okolí odstraněním motorizovaného dopravního provozu z ulic.

 

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)