Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

K 38 % všech smrtelných nehod dochází na městských silnicích

25. 07. 2021

Evropské členské státy směřují k cíli nulového počtu smrtelných dopravních nehod - neboli „Vision Zero“ (Vize Nula), jak nastínila Evropská komise. Počet dopravních smrtelných nehod se snížil díky bezpečnostním pásům a další bezpečnostní legislativě EU, technologickému pokroku v automobilovém průmyslu a přísnějším národním pravidlům v oblasti omezení rychlosti. V roce 2001 zemřelo při silničních dopravních nehodách téměř 55 000 lidí, do roku 2018 se tento počet snížil o více než 50 %.

 

Bezpečnost cyklistů a chodců

K 38 % všech smrtelných nehod dochází na městských silnicích. Proto je záměrem ročního tématu akce EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro rok 2021 zvýšit povědomost o tragickém čísle kolem 9 500 smrtelných případů v roce 2018. Více než 50 % těchto úmrtí se týká cyklistů a chodců. Existuje jasná příčinná souvislost mezi rychlostí auta a závažností úrazu cyklisty nebo chodce. Například bylo prokázáno, že chodci mají 90 % naději na přežití při sražení autem jedoucím rychlostí 30 km/hod nebo nižší, avšak menší než 50 % naději na přežití při sražení v rychlosti 45 km/hod a téměř žádnou naději na přežití při sražení v rychlosti 80 km/hod nebo vyšší.

Cyklisté a chodci jsou i nadále nejzranitelnějšími skupinami v městském dopravním provozu. Jak je zdůrazněno v pracovním dokumentu útvarů Evropské komise „EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero““ (Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „Vize Nula“), silniční infrastruktura a její okolí představují přispívající faktor ve více než 30 % havárií. Příklady optimálních postupů v následující části poukazují na řešení infrastruktury z různých míst po celé Evropě.

 

Bezpečnostní regulace elektrokoloběžek

Řešení v oblasti mikromobility, jako jsou sdílené elektrokoloběžky, rostou v centrech evropských měst jako houby po dešti. Existují však podstatné rozdíly v právních rámcích. Některá města stanovila nejvyšší povolenou rychlost na 20 km/hod, jiná města povolují vyšší rychlost. V některých členských státech EU platí legislativa nařizující řidičům elektrokoloběžek používat chodníky, zatímco jiné jasně předepisují, že elektrokoloběžky jezdit na silnicích a cyklostezkách, pokud jsou k dispozici. Taková nejasná a nekonzistentní legislativa může způsobit nebezpečné situace a vytvářet nesnáze pro uživatele.

Navíc mohou pravila parkování pro elektrokoloběžky zvýšit celkovou bezpečnost uživatelů silnic. Města jako Malaga určila vyhrazené parkovací zóny, aby zabránila divokému parkování elektrokoloběžek na chodnících. Města po celé Evropě brání příliš vysoké rychlosti určením jasných rychlostních limitů a uvalením vysokých pokut za jejich nedodržování. Paříž zavedla pokutu ve výši 135 € za jízdu po chodníku a nastavila pro elektrokoloběžky zákonný rychlostní limit 20 km/hod.

Je zřejmé, že výše zmíněná pravidla jsou potřebná, neboť ze statistik bezpečnosti vyplývá zjevná nebezpečnost takových řešení mobility. V dánském výzkumu bylo zjištěno, že počet zranění na elektrokoloběžkách je osmkrát vyšší než v případě cyklistů, a statistika z USA uvádí, že u uživatelů elektrokoloběžek existuje dvojnásobná pravděpodobnost úrazu hlavy. Řešením pro tato poněkud alarmující čísla je zaměřit se na jízdu pod vlivem alkoholu a výcvik řízení pro uživatele mikromobility a také zlepšit kvalitu městských silnic a chodníků odstraněním výmolů a zajištěním hladkých chodníků, kde je to potřebné.

  

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13)