Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Vliv COVID-19 na dopravu v číslech

01. 08. 2021

V Evropě i na celém světě způsobil COVID-19 významný pokles používání veřejné dopravy. Evropská města jako Lyon nebo Nice zaznamenala na začátku roku 2020 85% až 95% pokles v používání veřejné dopravy. Podobný významný pokles byl pozorován v Nizozemsku. Toto značné snížení počtu cestujících bylo částečně způsobeno nepodloženými obavami lidí, že se ve vlacích či autobusech nakazí. Nicméně údaje z německých a francouzských vládních agentur pro kontrolu chorob uvádějí, že nákazu onemocněním COVID-19 v jakýchkoli dopravních prostředcích (pozemních, leteckých i námořních) lze potvrdit pouze u 0,2 % až 1,2 % případů. Tyto výsledky potvrzuje i studie provedená v Číně analýzou clusterů nákazy souvisejících s vysokorychlostními vlaky. Studie zdůrazňuje, že veřejná doprava je velmi bezpečná, pokud je k dispozici dostatečný prostor k rozptýlení cestujících a je udržována velmi krátká doba expozice. Studie z Francie, Rakouska a Japonska potvrzují, že krátké jízdy metrem představují minimální riziko, a provádí také srovnání s mnohahodinovými cestami vlakem.

Posun k aktivní mobilitě

Vedle významného omezení používání veřejné dopravy k dojíždění došlo ke zřetelnému posunu k aktivní mobilitě, jako je jízda na kole a chůze. Vedení měst po celé Evropě podporovala změnu chování zřizováním trvalých nebo dočasně zřízených cyklostezek. Německá studie analyzovala oznámení o tom, jak se v průběhu pandemie po celé Evropě objevovaly jízdní pruhy pro cyklisty. Výzkumníci zjistili, že k červenci 2020 bylo nahlášeno 2000 kilometrů těchto infrastrukturálních změn. Jízdní pruhy pro cyklisty se objevily v mnoha velkých evropských městech, jako je Berlín (23 km), Brusel (40 km), Budapešť (20 km), Paříž (32 km) a Řím (150 km). 

Zlepšení kvality ovzduší

Kromě posunu ve prospěch aktivní mobility bylo v evropských městech zaznamenáno během lockdownu v měsíci březnu 2020 snížení hladin znečištění oxidem dusičitým (NO2) a pevnými částicemi (PM2.5). V porovnání s předcházejícím rokem došlo podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) k masivnímu snížení emisí NO2 v evropských městech, jako je Paříž (54 %), Milán (21 %), Barcelona (55 %) a Lisabon (51 %). Pokud se jedná o NO2, analýzy metrologické laboratoře na univerzitě Sorbonna v Paříži ve Francii ukazují, že emise poklesly o více než 30 % v městských oblastech v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Francii, Itálii, Španělsku, Švýcarsku a Portugalsku (kde byl pokles větší než 50 %). K poklesu emisí došlo v městských oblastech všech sledovaných evropských zemí. Totéž platí pro PM2.5, u nichž došlo ke snížení v městských oblastech ve všech zemích kromě Polska. K nejvýraznějšímu snížení došlo ve Francii (18 %), Itálii (20,5 %), Portugalsku (23,5 %) a Slovinsku (18,4 %).

Omezení provozu vozidel také vedlo k poklesu počtu smrtelných dopravních nehod. Z 25 členských států EU 19 zaznamenalo pokles úmrtí na silnicích v dubnu 2020 v porovnání s dubnem předchozích tří let. O život přišlo 910 lidí, což v porovnání s předchozím průměrem 1415 smrtelných nehod představuje snížení přibližně o 35 %.

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility

 

 


Štítky: Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)