Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strade Aperte. Skutečné kilometry nebo mentální krůčky směrem ke změně chování?

02. 08. 2021

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí volí možnosti aktivní mobility, jako je chůze nebo jízda na kole, byla městskými správami zavedena různá opatření pro podporu aktivní mobility a snížení zatížení veřejné dopravy. Mnoho měst rozšířilo svoji přechodnou infrastrukturu alternativní mobility k vytvoření trvalých řešení.

Italské město Milán se inspirovalo různými městy po celém světě a přehodnotilo rozložení prostoru silnic ve středu města. Záměrem strategického dokumentu „Strade Aperte“ (Otevřené silnice) je rozšířit jízdní pruhy pro kola a prostor pro chodce s cílem otevřít městské ulice pro aktivní mobilitu a omezit zde provoz osobních aut. Program Otevřené silnice přejímá úspěšná řešení z jiných měst, jako je Berlín a Barcelona, k zajištění výsadby stromů, renovace bulvárů a restrukturalizace uzlů s významným objemem dopravy. Zatímco ostatní města definovala jako svůj jasný cíl určitý počet kilometrů jízdních pruhů pro cyklisty, záměrem programu města Milán je dosáhnout mentálního posunu směrem k aktivní mobilitě.

Bordeaux, metropole stejnojmenné vinařské oblasti s 250 000 obyvateli, vytyčila 78 kilometrů jízdních pruhů pro cyklisty, zřídila dočasné stojany na kola v centru města s tisícovkou jízdních kol k zapůjčení pro studenty a dalšími 200 elektrokoly rozšiřujícími stávající nabídku kol k zapůjčení.

 

Urychlení realizace plánů udržitelné městské mobility (SUMP)

Bologna, město studentů a metropole italského regionu Emilia-Romagna, rozšíří v nadcházejících letech svou síť 145 kilometrů cyklostezek na přibližně 500 kilometrů. Její cyklistické plány vypracované v rámci plánu udržitelné městské mobility (SUMP) byly v průběhu pandemie COVID-19 urychleny. 60 % plánů SUMP města Bologna, Bicip Metropolitana, k propojení středu města, komerčních a rezidenčních oblastí metropolitní oblasti, mělo být podle starosty města Bologna dokončeno do konce roku 2020. SUMP hrál klíčovou roli, protože umožnil metropolitní oblasti a městu Bologna rychle implementovat stávající plány. Plán udržitelné městské mobility má strategické dlouhodobé cíle, ale obsahuje i cíle krátkodobé. Tato flexibilita umožnila ostatním městům se SUMP, jako jsou Antverpy a Gent (Belgie), Katovice (Polsko), Lisabon (Portugalsko) a Szeged (Maďarsko), urychlit realizaci schválených opatření v průběhu pandemie COVID-19 za měnících se okolností a priorit.

Zdroj: Tematické pokyny k Evropskému týdnu mobility


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)