Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Žádné energeticky úsporné budovy bez vhodných parkovacích prostor pro jízdní kola a bez možnosti nabíjení elektrokol

28. 07. 2021

Doprava a stavebnictví jsou dvě odvětví, která mají zásadní význam pro dosažení cíle EU snížit do roku 2030 emise o 55 %. ECF v tomto článku představuje možnost, jak začlenit parkování pro jízdní kola a nabíjecí zařízení pro elektrokola do Směrnice o energetické náročnosti budov.

14. července zveřejnila Evropská komise obsáhlý balíček „Fit for 55“ s několika legislativními návrhy, které mohou pomoci naplnit politický cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v evropských státech nejméně o 55 %. Stavebnictví a doprava jsou dvě z hlavních odvětví, na které je třeba se zaměřit, pokud chce EU tento cíl skutečně naplnit.

Ačkoliv každé z těchto dvou odvětví má své vlastní cíle, existují zde jasné vazby, které se potvrdily během revize Směrnice o energetické náročnosti budov, provedené v roce 2018. Tato směrnice stanovila minimální požadavky na nabíjecí infrastrukturu pro elektrokola. ECF sice vítá podobné aktivity, domnívá se však, že je stále dost prostoru pro zlepšování, pokud jde o celostní přístup k (elektro)mobilitě. Návrh Komise na další revizi směrnice se očekává v listopadu 2021.

O revizním procesu bude informovat nový poziční dokument ECF „Making buildings fit for cycling by revising the Energy Performance of Buildings Directive,”

Důležitost parkování a nabíjení

Kromě dostupnosti nabíjecích zařízení pro elektromobily je parkování hlavním určujícím faktorem při volbě způsobu mobility; platí to pro auta, jízdní kola a další osobní dopravu. Jednoduše řečeno – pokud na začátku a na konci cesty je k dispozici snadno dostupné vhodné parkování pro určitý způsob dopravy, je mnohem pravděpodobnější, že si člověk daný způsob k dopravě vybere.

Proto ECF doporučuje začlenit do nadcházející revize směrnice i následující ustanovení:

1. Zavedení minimálních požadavků pro parkování jízdních kol.

Požadavky na minimální počet parkovacích míst pro jízdní kola má stanoveno pouze šest členských států EU, v dalších třech je povinností místních úřadů tato pravidla stanovit. ECF doporučuje následovat Bulharsko a jeho požadavek minimálně 1,5 parkovacích míst na jednu rezidenční jednotku v obytných budovách.

2. Zavedení požadavku na minimální nabíjecí infrastrukturu pro elektrokola.

V roce 2020 se v zemích EU a Spojeného království prodal 5,1 milion elektrokol, což je čtvrtina všech prodaných jízdních kol. Předpokládá se, že v roce 2030 prodej vzroste na 17 milionů kusů. Vzhledem k tomu, že většina baterií je odnímatelných, ECF doporučuje vybavit nabíjecí infrastrukturou pouze 10 % parkovacích míst pro jízdní kola, tj. 1,5 nabíjecích míst na deset rezidenčních jednotek.

3. Zvýšení kvality vlastností budov v oblasti sociální, environmentální a mobility, a to především prostřednictvím lepších regulačních požadavků, které se týkají parkování pro automobily.

Asi polovina členských států EU stanovila na národní úrovni minimální požadavky na parkování pro auta. Často jsou však libovolné a přesahují rámec poptávky. Podzemní parkování je také velmi nákladné (průměrně téměř 30 tisíc euro na jednotku) a přispívá k tomu, že nové bydlení je stále méně dostupné.

Proto ECF doporučuje, aby přinejmenším v centrech měst a obcí, která jsou dobře obsluhovaná prostředky veřejné dopravy a dobře dostupná pro cyklisty a chodce, byly minimální požadavky zrušeny a nahrazeny maximálními, tj. ne víc než 0,5 parkovacích míst pro auta na jednu rezidenční jednotku.

Vzhledem k tomu, že celá ekonomika bude během příštích 30 let elektrifikována, poptávka po elektrické energii mnohonásobně vzroste. Tím se znovu vrací na scénu potřeba energetických úspor. Jízda na kole je energeticky nejúspornější způsob dopravy. Společně s pěší dopravou jde také o prostorově nejúspornější a nejvíc dostupný způsob dopravy.

ECF se domnívá, že jízdní kolo musí hrát zásadní roli v nově přepracované Směrnici o energetické náročnosti budov, pokud je opravdu cílem EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o stanovených 55 %.

https://ecf.com/news-and-events/news/no-energy-efficient-buildings-without-bicycle-parking-charging-infrastructure

 


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)