Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Workshop k udržitelné (ekologické, zelené) městské dopravě: 17. září 2021, Ženeva

10. 09. 2021

Pracovní skupina UNECE pro dopravní trendy a ekonomiku dopravy (WP.5) zve na Workshop k udržitelné (ekologické, zelené) městské dopravě, který se bude konat souběžně s 34. výročním zasedáním WP.5, a to 17. září 2021 od 10:00 do 11:30 SELČ v Ženevě. Workshop bude probíhat osobně i virtuálně.

Základem pro tento workshop jsou doporučení uvedená v publikaci UNECE Nexus “People-Smart Sustainable Cities – Sustainable and Smart Cities for All Ages” („Lidé – chytrá udržitelná města – udržitelná a chytrá města pro všechny věkové skupiny“; duben 2021). Kromě toho chce workshop využít hybné síly, která vznikla po přijetí vůbec prvního Panevropského hlavního plánu pro podporu a propagaci cyklistiky na pátém zasedání THE PEP na vysoké úrovni v květnu 2021 ve Vídni.

Na workshopu mimo jiné proběhnou diskuze o využitelnosti hlavního plánu v kontextu měst, a také se budou hledat možnosti, jak posílit infrastrukturní prvky plánu prostřednictvím rozvoje mezinárodně uznávaných standardů a harmonizovaných dopravních značek. Podle předpokladů se na workshopu sejdou odborníci z oblasti městské mobility ze zemí regionu UNECE i mimo něj, z ministerstev dopravy a dalších organizací, úřadů, z akademické sféry, výzkumných institucí, ale i nezávislí experti, kteří se v této tematice angažují. Diskuze by měly poskytnout další vodítka pro práci WP.5 na poli městské mobility.

Kromě významu role cyklistiky v kontextu městské mobility bude workshop zaměřen i na několik souvisejících aspektů, včetně následujících:

1. Důležitost změny koncepce stávající městské dopravní infrastruktury a služeb například prostřednictvím:

  • Maximalizace dostupnosti bezpečných a prostorných chodníků
  • Maximalizace sítí veřejné dopravy, které budou dosažitelné, přístupné, cenově dostupné a snadno použitelné
  • Zavedení nových způsobů městské mobility, jako jsou elektrické koloběžky s nabíjecími stanicemi, sdílená auta nebo jízdní kola s kvalitním plánováním parkovacích míst.

2. Důležitost přípravy řádného regulačního rámce pro oblast městské mobility a jejího vlivu na lidské zdraví a životní prostředí; nutnost účinného prosazování například prostřednictvím:

  • Zavedení a prosazování souboru koherentních pravidel bezpečnosti silničního provozu, včetně omezení rychlosti
  • Aktivního prosazování limitů pro emise skleníkových plynů a hlukové znečištění (např. zákaz vjezdu starších typů vozidel do center měst).

3. Význam přijetí holistického přístupu k městské mobilitě, včetně náležité pozornosti, kterou je třeba věnovat problémům jak osobní, tak nákladní mobility. To znamená uznat, že nákladní doprava je na jednu stranu zásadní pro rozvoj ekonomiky a prosperity měst, a na druhou stranu její současná podoba působí značně negativně na lidské zdraví, bezpečnost a celkovou obyvatelnost měst.

Návrh programu a koncepční poznámku naleznete na oficiálním webu workshopu. Pro další informace prosím kontaktujte pana Roela Janssense, tajemníka WP.5, na roel.janssens@un.org.

Pro potvrzení účasti na 34. zasedání WP.5 prosím použijte odkaz k registraci. V případě jakýchkoliv problémů během registrace prosím kontaktujte paní Marii Mostovetsovou ze sekretariátu WP.5 na maria.mostovets@un.org.

 

Text: Lukasz Wyrowski, UNECE. Foto: Depositphoto.

Zdroj: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/6692

Kontakt:

Lukasz Wyrowski

Economic Affairs Officer, Sustainable Transport Division

United Nations Economic Commission for Europe

Email: lukasz.wyrowski@un.org

Tel:  +41 (0) 22 917 40 53

Office S-402-3

Palais des Nations

8-14 avenue de la Paix

CH - 1211 Geneva 10, Switzerland

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)