Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Velo-city 2021 Lisabon: Denní zpravodaj – středa: Ženy v cyklistice a Bike Parade ulicemi Lisabonu

08. 09. 2021

„Historický okamžik!“ Vůbec poprvé na pódiích konference Velo-city pronese svou řeč deset žen, aby oslavily roli ženy v cyklistice. Výhradně ženský den konference ukončila tradiční Bike Parade, při které se ulicemi portugalského hlavního města prohnaly stovky účastníků konference na jízdních kolech.

CITÁT DNE

„Nechceme být jen malou vlnkou. Chceme být tsunami. Chceme věci změnit!“

Kevin Mayne

Generální ředitel Cycling Industries Europe

Cyklojízda Bike Parade

Když se počasí umoudřilo, stovky nadšených účastníků konference Velo-city nasedly na městská kola a vydaly se na tradiční jízdu Bike Parade, konečně zase spolu po nucené roční pauze. Lisabonskými ulicemi dojeli až k cíli, do centra města.

Plenární zasedání 5: Inovace v oblasti městské mobility

Plenární zasedání ze středečního dopoledne obrátilo pozornost k cyklistickému průmyslu. Diskuze moderovaná Karen Vancluysenovou z POLIS se rozvinula kolem pravděpodobně nejnaléhavější otázky, kterou experti v průmyslu v současnosti řeší: co mohou inteligentní inovace v dopravě v konečném důsledku přinést do cyklistiky?

Generální ředitel Cycling Industries Europe Kevin Mayne na začátku svého proslovu zdůraznil, že cyklistický průmysl nesmí být ani zastrašován, ani znevažován konkurenčními způsoby dopravy, a měl by být ambiciózní ve svých požadavcích na financování z fondů EU. „Nechceme být jen malou vlnkou. Chceme být tsunami. Chceme věci změnit!“

Diskuze proplouvala mezi naléhavými tématy jako autonomní automobily, požadavky na infrastrukturu nebo měnící se životní styl, jedno téma však stále vyplouvalo na povrch: sounáležitost. Každý řečník zdůraznil, jak je nutné, aby cyklistický průmysl pracoval společně, sdílel informace a vzájemně si vyměňoval poznatky.

Jak uvedl Miguel Gaspar, „města potřebují být méně manažery infrastruktury a víc manažery mobility. Aby se tak stalo, musíme být propojení.“

Plenární zasedání uzavřelo finále „Smart Pedal Pitch“, kdy na základě hlasování publika zvítězila společnost Onsee ze Spojeného království, jejímž cílem je maximalizovat bezpečnost cyklistů pomocí inovativního nástroje Rebo, který zaznamenává nebezpečná místa v intravilánu pro potřeby analýzy.

Hlavní body středečního zasedání

Dopolední setkání na Žlutém pódiu moderovala Ceri Woolsgroveová z ECF. Řešily se nesnadné otázky, které se týkají regulace mikromobility. Jednotliví řečníci zdůraznili význam elektrokol, pedeleků a elektrokoloběžek, současně však upozornili na řadu problémů a výzev, kterým kvůli rozšíření mikro mobilních dopravních prostředků musí čelit jak města, tak projektanti a urbanisté.

Přednášející z Belgie, Brazílie, Finska, Francie, Irska a Nizozemí představili své úspěšné kampaně na podporu rozvoje cyklistiky. Setkání ukázalo, že chytrá komunikační strategie může být klíčem k tomu, jak získat pozornost vlády a úřadů a motivovat lidi k jízdě na kole – a to i během finské zimy!

Na Zeleném pódiu se diskutovalo o tom, jak vytvářet synergie mezi jednotlivými způsoby udržitelné mobility, jakými jsou například kombinace vlak-jízdní kolo, analyzované ve zprávě ECF „Cyklisté milují vlaky“. Centrem diskuze byla dopravní politika, dostupnost, Mobilita jako služba a infrastruktura. Experti došli k jasnému závěru, že integrace dopravy zvyšuje počty cyklistů.

Odpoledním tématem na Žlutém pódiu byla Mobilita jako služba (MaaS). Caroline Cerfontaineová zde prezentovala výzkumy, případové studie a příklady nejlepší praxe pro budování prostředí bez automobilové dopravy a pro lepší dostupnost sdílené mobility, konkrétně prostřednictvím softwarových platforem a pobídkových programů.

Na téma prostředí bez aut vhodně navázalo následující setkání pod názvem „Na kole za lepším zdravím“, kde se představily rozmanité iniciativy, které mohou veřejnost motivovat k aktivní mobilitě a využít její preventivní účinky na lidské zdraví.

Zaměřeno na: Tohle není další genderové zasedání – síť žen v cyklistice

Poprvé ve čtyřicetileté historii konference Velo-city se na pódiu během setkání věnovaného síti Ženy v cyklistice sešlo deset žen. Činnost sítě byla zahájen v lednu 2021 s cílem pomoci ženám, které pracují v oblasti cyklistiky, být víc vidět, mít větší vliv a získat vedoucí pozice.

„Byli jsme ohromeni zájmem žen o zapojení se, jasně to dokazuje, jak potřebná tato síť je,“ uvedla Lauha Friedová, ředitelka CIE pro politiku a jedna ze zakladatelek sítě. Florence Grégoireová nastínila cíle a vize této sítě a připomněla, že „naší vizí je rozmanitý, inkluzivní sektor cyklistiky, který zajišťuje rovné příležitosti a přispívá k tomu, aby cyklistika mohla svůj potenciál rozvinout naplno“.

Panelová diskuze měla možnost přivítat deset inspirativních žen z různých oblastí sektoru cyklistiky, od političek a obhájkyň cyklistiky přes novinářky k zástupkyním cyklistického průmyslu. Na základě svých zkušeností političky uvedla bruselská ministryně pro mobilitu Elke Van den Brandtová: „Pokud chcete řešit problém, potřebujete mít co nejvíc reprezentativních názorů. Pokud chceme mít dobrou politiku pro sektor cyklistiky, musíme do ní začlenit i názory žen.“

Všechny přednášející zdůraznily, jak důležité je v sektoru cyklistiky vytvářet víc příležitostí pro ženy, aby se vzájemně mohly podporovat, sdílet a spolupracovat. Po zasedání se účastníci mohli setkat na speciální networkingové akci Ženy v cyklistice.

To nejlepší z doprovodných akcí

Ve středu dopoledne dvacet členů sítě ECF Města a regiony pro cyklisty mělo možnost v rámci akce pořádané společností EMEL navštívit jedno ze třinácti nových lisabonských parkovacích zařízení BiciPark.

Na setkání k projektu SCAP diskutovali Matthew Baldwin, Valeria Mottaová, Pedro Machado a Vera ten Hackenová ze společnosti FedEx o tom, proč je jízdní kolo ideální prostředek pro přepravu jak lidí, tak zboží, a proč bezpečnost a udržitelnost musí jít ruku v ruce, a proto je jízdní kolo důvěryhodný prostředek pro budování klimaticky neutrálních měst.

Na Zeleném pódiu umístili CycleAl, vítězové soutěže ECF Hackathon z roku 2020, svou umělou inteligentní neuronovou síť pro mapování bezpečnějších městských cyklostezek. Zadáním snadno dostupných obrázků z Google Street View bude schopna ukázat bezpečnostní hodnocení kompletní městské cyklistické sítě.

Následně se přednášející zaměřili na projekt MORE s prezentací dopravních značek a signálů a informacemi o tom, jak by balíček EU pro mobilitu mohl pozitivně ovlivnit cyklistickou infrastrukturu. Mario Alvez z pohledu chodců ve městech vyzval k tomu, aby se Vize nula stala ještě ambicióznější a zaměřila se také na obyvatelnost obcí.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)