Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Velo-city 2021 Lisabon: Denní zpravodaj – čtvrtek: Každoroční světový summit o cyklistice končí poselstvím, že jízda na kole je úplně normální, běžná

09. 09. 2021

Po čtyřech dnech inspirativních plenárních zasedání, poučných mítinků a motivujících řečníků je čas říct na shledanou, protože vše dobré musí jednou skončit. Věříme, že jste si Velo-city 2021 užili stejně jako my a už teď se, stejně jako my, těšíte na příští rok! A teď už bez dalšího zdržování k tomu, co se událo ve čtvrtek.

CITÁT DNE

„Je třeba to opakovat stále dokola: neexistuje žádná myslitelná cesta, jak dosáhnout stanovených cílů udržitelného rozvoje, cílů Zelené dohody pro Evropu nebo klimaticky neutrálních měst bez toho, aby se intenzivně rozvíjela cyklistika.“

Jill Warrenová

Generální ředitelka ECF

Závěrečné plenární zasedání: Město jinak – jízda na kole jako běžná věc

Něco musíme změnit. Pokud opravdu chceme bojovat s klimatickou krizí a naplnit ambiciózní cíle pro množství emisí, musíme transformovat naše města. Závěrečné plenární zasedání zahájil Carlos Moreno, který představil svůj pohled na realizaci konceptu patnáctiminutového města v Paříži.

V patnáctiminutovém městě je ekologické, k cyklistům přátelské prostředí, které posiluje obecné dobro mezi lidmi, protože postrádá hektičnost ulice s dominancí aut. „Až doposud jsme akceptovali neakceptovatelné. Musíme změnit rytmus města,“ říká Moreno.

Následná panelová diskuze ještě rozšířila tato témata – každý z řečníků vyzýval k implementaci udržitelného rozvoje měst, s důrazem na jízdní kolo jako nejefektivnější nástroj k dosažení těchto cílů. Jak tvrdí Jeremy Yap, „když z jízdních kol uděláme zbraně pro zelená města, můžeme se stát agenty změny“.

Zasedání bylo ukončeno oficiálním předáním štafety příštímu hostiteli, kterým bude Lublaň. Generální ředitelka ECF Jill Warrenová představila místostarostu Janeze Koželje transparentem Velo-city, na kterém stojí, že „klíčovým slovem, spojeným s příští konferencí Velo-city v Lublani, je změna“.

Něco se musí změnit. A to něco je efektivní posun mobility směrem pryč od neudržitelné mobility. To něco je víc a vyšší kvalita pro všechny cyklisty, aby se jízda na kole stala běžnou záležitostí.  

Hlavní body čtvrtečního zasedání

Dopolední setkání na Červeném pódiu uvítalo přednášející z Ankary, Říma, Valencie, Curychu a Německa, kteří zde prezentovali strategie, pomocí kterých tato města v nadcházejících letech plánují výrazně navýšit podíl cyklistiky. Politická vůle a skutečné chtění jsou dva nezbytné aspekty, ještě důležitější je však správná komunikace, shodli se účastníci diskuze.

Na Zeleném pódiu provedl Fabian Küster publikum problematikou zajišťování finančních zdrojů z EU. S důrazem na obrovské možnosti, které současné finanční zdroje cyklistice nabízejí, přednášející předvedli fantastické příklady z různých koutů kontinentu.

Stále se opakujícím problémem pro urbanisty i obhájce cyklistiky je nedostatek spolehlivých údajů. Účastníci zajímavého setkání, které moderoval Holger Haubold z ECF, se podělili o příklady ze soukromého i veřejného sektoru a podpořili tak myšlenku, že otevřená data, snadno dostupná všem, okamžitě připravená k použití i opakovanému zveřejnění, jsou budoucností pro efektivní rozvoj cyklistiky.

Znečištěné ovzduší, dopravní zácpy, klimatická změna, dál pokračujte sami. Nákladní kola jsou záchranou! Na druhém summitu o cyklistické logistice, který proběhl v rámci Velo-city 2021 v Lisabonu, se do centra pozornosti dostaly projekty City Changer Cargo Bike a bruselský CAIRGO BIKE, které zkoumají, jak umožnit a urychlit revoluci nákladními koly.

Zahradní pódium tvořilo příjemné a přátelské prostředí pro diskuzi o tom, že cyklistika musí hrát ústřední roli v programu EU TEN-T (Transevropská dopravní síť). Kromě výzvy k holistickému přístupu přednášející uvedli, že je nutné cyklistiku začlenit do sítě TEN-T, přičemž páteřní síť bude ideálně tvořit síť EuroVelo. Zatímco v současnosti probíhající proces revize pokynů programu TEN-T bude zdlouhavý, práce týkající se obhajoby mohou začít už v příštím roce.


To nejlepší z doprovodného programu

Ministryně pro mobilitu Elke Van den Brandtová byla překvapena tím, že jí Dánská cyklistická ambasáda udělila cenu Leadership Award za propagaci a podporu cyklistiky. Ministryně, která je silnou podporovatelkou a propagátorkou cyklistiky, cenu obdržela jako uznání za její vedení a politiku s důrazem na snížení nejvyšší povolené rychlosti, počtu dopravních nehod a počtu automobilů v notoricky auto-centrickém hlavním městě Belgie.

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: VELO-CITY 2022 LUBLAŇ!

  1. až 17. června 2022 proběhne další světový cyklistický summit, tentokrát v Lublani.

Uvidíme se tam?


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)