Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Využití veřejného prostoru: Adam Gebrian Na plovárně

28. 10. 2021

Slova architekta a popularizátora architektury Adama Gebriana v pořadu Na plovárně:

  • V jakékoliv architektuře obvykle platí, že kvalitní věci potřebují svůj čas a naši trpělivost.
  • V zemích Západní Evropy se veřejnost intenzivně zajímá o využití veřejného prostoru; např. v Holandsku v roce 2002 navštívil výstavu studentských (tedy nerealizovaných) poměrně vysoký počet lidí, kteří svůj zájem vysvětlovali slovy: „Zajímá nás, jak vy, architekti, přemýšlíte o prostředí, ve kterém my žijeme, protože je to pro nás podnětem k zamyšlení.“
  • Naopak veřejnost v ČR má o design veřejného prostoru a architekturu veřejných staveb zájem jen minimální, navíc existuje celá řada překážek, které znesnadňují volné využití veřejného prostoru (zábor veřejného prostranství, hygiena atd.). Kořeny nezájmu o společný veřejný prostor lze najít v transformaci naší společnosti z komunismu do demokracie, která v naší zemi vedla (a po letech „společného“ vlastnictví je to vlastně logické) k zaměření na to, co je soukromé (byt, interiér, auto, cestování). Tento stav je třeba změnit, proto je nutné, aby odborníci informovali veřejnost o především o architektuře veřejného prostoru, která se týká nás všech, o tom, proč některé věci jsou tak, jak jsou, o možných změnách a o tom, jaké možnosti veřejný prostor nabízí.

 


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)