Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Plány udržitelné městské mobility v kontextu e-commerce a smart city logistiky byly tématem workshopu v Pardubicích

22. 09. 2021

Za účasti členů katedry logistiky VŠE v Praze se v pátek 17. září konala v Pardubicích společná akce projektu Technologické agentury ČR. Hostitelem workshopu byla Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, jejíž akademičtí a výzkumní akademici s katedrou logistiky VŠE na projektu spolupracují.

Workshopu se také zúčastnili manažeři dopravců PPL CZ, DPD, Dachser, České pošty a e-retailera Alza.cz. Správu a samosprávu zastupovali specialisté z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy spolu s odborníky z Magistrátu města Pardubice a Ministerstva dopravy ČR.

Akce ukázala, jak důležitá je aktivní a dlouhodobá komunikace a informační spolupráce soukromého sektoru, samosprávy a výzkumu při implementaci plánů udržitelné městské mobility, která musí akcentovat potřeby trhu distribuce zboží a zásilek jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky.

Projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a ministerstva dopravy v rámci Programu DOPRAVA 2020+.

Cílem projektu je vypracování metodiky pro aplikaci jednotlivých prvků smart city logistiky včetně řešení doručení zboží v rámci poslední míle ve vztahu k rozvoji e-commerce s využitím městského konsolidačního centra.

Dalším cílem je vytvoření softwarového nástroje pro podporu zavádění a následného využívání této metodiky. Tento softwarový nástroj bude pracovat s definovanými vstupy tak, aby byla v rámci měst umožněna facilitace výběru modelů návrhu a provozování proveditelného řešení doručování zboží v rámci poslední míle. Počítá se mimo jiné se zahrnutím environmentálně šetrných dopravních prostředků, a dalších možností aplikace specifických byznys modelů například i z oblasti sdílené ekonomiky.

https://logistika.ekonom.cz/c1-66977820-plany-udrzitelne-mestske-mobility-v-kontextu-e-commerce-a-smart-city-logistiky-byly-tematem-workshopu-v-pardubicich


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)