Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Společnost ŠKODA Auto DigiLab hledá partnery z řad měst/obcí/krajů, kteří by si chtěli vyzkoušet novou aplikaci na zefektivnění vozového parku

06. 11. 2021

Škoda AUTO DigiLab vytvořila zcela nový produkt, který je designovaný přímo pro města nebo kraje. Jedná se o zefektivnění správy vozového parku přes aplikaci, která zajišťuje rezervaci auta, otevírání/zavírání apod., což zjednodušuje předávání aut a odpadá hledání/čekání na fyzické klíče, nalezení auta apod. Celý systém je transparentní, flexibilní a rychlý.

V aplikaci je integrována el. kniha jízd, GPS tracking, kompletní výkaznictví a spousta dalších inovací.

Samozřejmostí je možnost sdílet auta mimo pracovní dobu, s partnery, napříč městskými organizacemi apod.

Tento systém je teď pilotně zkoušen na 14 autech ve spolupráci s městem Děčín a příspěvkovými organizacemi. Výhodou je, že společnost Škoda Digital již tímto pilotním projektem upravila spoustu detailů (informování nadřízeného, offline model, jízda s řidičem, obecně debugging). Další praktickou výhodou je možnost zadání rezervace auta a systém automaticky vygeneruje všechna dostupná auta i s údaji o stavu nádrže, polohy, fotky automobilu. Manažerům bude jistě vyhovovat, že vše je řešeno na jedné platformě.

Společnost ŠKODA Auto DigiLab tímto hledá další partnery z řad měst/obcí/krajů, kteří by si chtěly systém vyzkoušet, byť i třeba na malém vzorku (1-2 auta). Díky tomuto společnost získá další podněty a zkušenosti pro inovaci a potenciál ke komerčnímu zařazení.

Budoucí výhody pro města:

  • Možnost nabídnout svá auta určité skupině obyvatel (např. občané s MHD kuponem), čímž by odpadla nutnost pořízení auta nového.
  • Sdílení aut mezi organizacemi přispěje k tomu, že méně aut bude zajišťovat stejné dopravní výkony.
  • Možnost skrze aplikaci sdílet i jiné vozy s obyvateli (dodávky, auta s přívěsem, popř. upřednostnění ekologických vozů).

Ondřej Beránek

Smart City Coordinator, ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.


Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)