Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jubilejní desátý ročník evropských cen greenways proběhl ve Valencii s českou účastí

12. 10. 2021

Brno (12. října 2021) – Evropská asociace zelených stezek – Greenways zastoupená v ČR Partnerství, o.p.s. ve spolupráci s hostitelským španělským regionem Valencia a španělskou Nadací železnic (FFE) ocenila první říjnový den v rámci mezinárodní konference o greenways nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 2021.

 

Již desátého ročníku evropských cen se účastnil rekordní počet 31 projektů z 11 evropských zemí. Letos mezinárodní porota udělila i cenu v rámci Evropského roku železnice (EYR 2021). Z našeho regionu se o cenu ucházela Mostní stezka na bývalé železnici z Aše do Wunsiedlu a Selbu, která měří 56 km a čítá na 12 mostů. Součástí oslav byla i evropská konference o drážních stezkách a exkurze po Via verde do Ojos negros v okolí Valencie. Oceněny byly i projekty v kategorii “Nejlepší technické řešení” nebo “Příkladné iniciativy“, viz tabulka níže:

 

Nejlepší technické řešení”

A.                       “Příkladné iniciativy”

“Cena Evropský rok železnice”

1.cena: Z Lutychu do Cách po drážní stezce RAVeL, lignes 38/39. Valoňsko (Belgie) – 53 km drážní stezky z Belgie do Německa

1.cena: Společná propagace Skotských greenways - Skotsko

Stanice Racour. Belgie

Rekonstrukce bývalé drážní budovy na ubytování

 

Ecopista do Tâmega – Portugalsko

Přeměna opuštěných železničních budov na služby pro cykloturisty

2.cena: “Waterford Greenway-Irsko“ – 46 km drážní stezky

 

2.cena: RFI-4- italské Greenways. Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. – Itálie

Katalogizace 20.000 km opuštěných železnic v Itálii

3.cena: Ojos Negros Greenway. Generalitat Valenciana - Španělsko - 76 km

 

Radrevier.ruhr. Ruhr Tourism GMbh – Německo – síť 1.200 km cyklostezek v Porúří

3.cena: The Greenway Basque-Navarre Railway drážní stezka – Baskicko - Španělsko

 

Ve Španělsku funguje osmdesátka drážních stezek rozvíjených v rámci programu Vias verdes – Greenways coby turistický produkt udržitelné turistiky. Portugalsko vybudovalo na tisícovce opuštěných železnic na 14 projektů drážních stezek Ecopistas s celkovou délkou 340 km. Nevyužívané drážní budovy se zde využívají pro turistické potřeby a vznikají tak nové projekty udržitelného cestovního ruchu, což by mělo být inspirací i pro Česko k zřízení národního programu rozvoje a konverze opuštěných železnic na drážní stezky pro cyklisty, pěší a další uživatele,“ poznamenává koordinátor greenways a člen řídícího výboru Evropské asociace greenways Daniel Mourek z Partnerství, o.p.s.

 

Více informací o greenways v Česku na www.greenways.cz a v Evropě www.aevv-egwa.org, o European Greenways Award: www.europeangreenwaysaward.org, o drážní stezce Mostní stezka a akcích na ní: www.brueckenradweg.eu.

 

Kontakt:

Daniel Mourek, koordinátor mezinárodních projektů Partnerství, o.p.s., člen řídícího výboru EGWA, daniel.mourek@nap.cz, tel.: 736 747 361


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)