Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Summit o změně klimatu COP26. Díl 1 - Obecný úvod

05. 12. 2021

Světoví lídři se ve dnech 31. října až 13. listopadu setkali v Glasgow (Spojené království) na summitu o změně klimatu – COP26. Co však „COP26“ znamená a proč se lídři setkali?

Ke klíčovým iniciativám patřilo:

  • zvýšení závazků za účelem poskytnutí finančních prostředků na pomoc rozvojovým zemím v boji proti změně klimatu,
  • přijetí celosvětového závazku týkajícího se metanu,
  • dokončení pařížského souboru pravidel.

V nadcházejících letech však bude třeba vyvinout další úsilí, aby bylo dosaženo cíle omezit globální oteplování na 1,5 °C.

Co je obsahem zasedání COP26?

Konference OSN o změně klimatu – COP26 je významnou událostí, na níž se setkají vedoucí představitelé ze všech zemí světa, aby se dohodli na tom, jak zintenzivnit globální opatření s cílem vyřešit klimatickou krizi.

Před téměř 30 lety se světoví lídři sešli poprvé, aby se společně zabývali problémem změny klimatu. Organizace spojených národů vyzvala země, aby podepsaly úmluvu o klimatu, v jejímž rámci se každá z nich zaváže ke snížení emisí skleníkových plynů.

Od té doby se země, které úmluvu podepsaly – formálně označované jako „smluvní strany“ –, každoročně setkávají, aby projednaly související pokrok a výzvy (v roce 2020 se v důsledku pandemie COVID-19 žádné zasedání nekonalo).

Zkratka COP v angličtině (conference of the parties) znamená „konference smluvních stran“ Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC). Konference COP26 je 26. zasedáním smluvních stran úmluvy a jeho pořadatelem bylo Spojené království ve spolupráci s Itálií.

Smluvní strany na tomto zasedání přezkoumaly pokrok v plnění svých závazků přijatých v rámci cíle Pařížské dohody udržet globální oteplování výrazně pod hranicí 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a pokračovat v úsilí omezit je na 1,5 °C.

Více: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/climate-change/paris-agreement/cop26/


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)