Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Knihovna s dětskými jízdními koly

13. 12. 2021

Služba umožňující zapůjčení a výměnu dětských jízdních kol, díky které mohou rodiče malých dětí získat dětské jízdní kolo za velmi nízkou cenu.

Místo realizace: Herselt v belgických Flandrech

 

V čem tohle řešení spočívá?

Řešením je pořízení použitých, ale stále kvalitních dětských kol, která si pak mohou zapůjčit místní rodiny s dětmi mladšími 12let.

Členství v této jedinečné knihovně stojí 20 euro na rok a opravňuje rodiče k tomu, aby si zde vybrali jízdní kolo pro své dítě. Když dítě vyroste a kolo je pro něj malé, rodiče ho vrátí a vymění za větší jízdní kolo.

Knihovna má otevřeno pouze dvě hodiny v měsíci a její provoz obstarávají místní dobrovolníci. Každý tým dobrovolníků tvoří několik lidí s různými schopnostmi a zájmy. Někteří odpovídají za administrativní záležitosti, jiní opravují jízdní kola, další se snaží získat kola vhodná pro použití v knihovně, navazují sociální kontakty v okolí, jsou k dispozici během otevírací doby, atd.

Proč je tohle řešení chytré?

Jde o chytré řešení, protože snadno realizovatelným způsobem přispívá k naplnění několika komplementárních cílů, jež vedou k vyšší kvalitě života:

 • Oběhové hospodářství: jízdní kola z druhé ruky získávají druhý život; úspora surovin.
 • Boj s chudobou: pro rodiny s nízkými příjmy jde o značnou finanční úsporu.
 • Zdraví: jízda na kole je součástí zdravého životního stylu.
 • Udržitelnost: jízda na kole je udržitelný způsob mobility; nulové emise CO2; víc dětí na kolech může znamenat méně cest autem.
 • Mobilita: děti mohou cestovat rychleji.
 • Sociální inkluze: pro děti jde o snadný způsob, jak participovat na společenském životě (sporty, hudba, kroužky, zábava)
 • Vzdělání: děti se již v raném věku naučí volit zdravý a udržitelný životní styl.

 

V případě, že dojde k navázání spolupráce s nějakým sociálním podnikem, toto řešení může rovněž přispět k zaměstnávání osob, které jsou na trhu práce znevýhodněné.

Jakým způsobem je řešení implementováno?

Implementační kroky, které jsou nezbytné pro zahájení provozu knihovny s dětskými jízdními koly:

 1. Najděte vhodnou budovu, kde lze tento typ knihovny provozovat – ideálně s partnerem, který poskytne prostory zdarma
 2. Nakupte nebo vyzvěte veřejnost k darování použitých jízdních kol, kterými knihovnu zaplníte
 3. Definujte jasná pravidla a podmínky pro půjčování jízdních kol (časový rámec pro zapůjčení, co se stane v případě ztráty či poškození jízdního kola, atd.)
 4. Vytvořte tým dobrovolníků, který knihovnu bude provozovat
 5. Propagujte knihovnu, udělejte jí reklamu ve vaší lokalitě.

V jakém místním kontextu je řešení realizováno?

Herselt je menší město v provincii Antverpy v severní Belgii.

Kdo stojí za realizací?

Beweging.net, organizace občanské společnosti se silnou vazbou na dělnickou komunitu, zřídila v severní Belgii více než 60 knihoven pro dětská jízdní kola – v zemi známé jako Fietsbieb.

Jaká byla cesta k realizaci?

 • První krok, který síť knihoven provedla v Herseltu, bylo navázání spolupráce s Kringwinkel, což je místní sociální podnik, který shromažďuje a prodává darované zboží (a současně nabízí zaměstnaneckou příležitost pro osoby znevýhodněné na trhu práce).
 • Namísto prodeje jsou použitá dětská jízdní kola pouze pronajímána, a to přímo z rozsáhlého skladu organizace Kringwinkel s využitím služeb knihovny Fietsbieb.
 • Kvalifikovaní dobrovolníci, kteří pracují pro tento sociální podnik, opravují a renovují darovaná jízdní kola tak, aby byla v perfektním stavu, vhodném pro zapůjčení.
 •  Knihovna je otevřená na dvě hodiny v každém měsíci, během této doby přicházejí rodiče s dětmi a vybírají si z dostupných jízdních kol.
 • Rodiče platí členský příspěvek ve výši 20 euro na jeden rok. Po roce nebo tehdy, kdy je jízdní kolo pro jejich dítě už malé, mohou zapůjčené jízdní kolo vrátit a vyměnit za další.

Jaké jsou nejdůležitější výsledky a výstupy?

 • Knihovna dětských jízdních kol nabízí místnímu obyvatelstvu zvláštní službu v docházkové vzdálenosti v místě bydliště.
 • Každoročně si zde lidé pronajmou 60 dětských jízdních kol.
 • Tímto způsobem řada rodičů i prarodičů získá jízdní kolo pro své dítě či vnouče za velmi nízkou cenu.

Jaké jsou přínosy pro obec / komunitu?

 • Knihovna dětských jízdních kol přispívá ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu města a je významná především pro nízkopříjmové rodiny. Nabízí místním lidem způsob trávení volného času bez nutnosti použít auto.
 • Angažuje dobrovolníky, kteří v místě svého bydliště mohou ostatním spoluobčanům nabídnout své schopnosti.
 • A v neposlední řadě nabízí inspiraci pro další komunitní aktivity, které lze i ve venkovských oblastech realizovat.

Co potřebujete

Finanční zdroje

Hlavní náklady:

Náklady na realizaci: 2500 euro

Nejdůležitější náklady přímo v místě:

 • pořízení použitých jízdních kol
 • nářadí a čas nutný na opravu prvních jízdních kol
 • budova pro provozování knihovny
 • propagační aktivity

 

Průběžné náklady: 1000 euro – hlavní náklady jdou na čas strávený opravami a údržbou pořízených/vrácených jízdních kol a na provoz knihovny v otevírací době.

Potřebné finance:

Získané finance:

Zdroj

Částka

Funded

Sociální podnik Kringwinkel

2000 €

Nářadí a čas strávený opravami jízdních kol; budova pro provozovnu knihovny; propagace; provoz knihovny v otevírací době

Veřejné dary

1500 €

Darovaná použitá jízdní kola

Lidské zdroje

Potřebujete tým 4 až 10 dobrovolníků pro provoz knihovny, včetně takových lidí, kteří umí opravit a renovovat použitá jízdní kola.

Materiální zdroje

Pro provoz knihovny s dětskými jízdními koly potřebujete:

 • Prostornou místnost (budovu, přístřešek, garáž), kde je možné skladovat jízdní kola – ideálně v blízkosti bezpečného otevřeného prostoru (park, náměstí), kde by děti mohly jízdní kola otestovat, a ideálně k bezplatnému pronájmu.
 • Startovací soubor jízdních kol (cca 20 až 30 kusů pro začátek)
 • Nářadí na opravy
 • Stůl a židle pro administrativu

Co dělat…

 • Pro začátek potřebujete 20 až 30 dětských jízdních kol
 • Hledejte co nejvíc kontaktů pro další spolupráci s místními organizacemi, které vám mohou poskytnout prostory, jízdní kola, propagaci
 • Pořizujte jen jízdní kola v dobrém stavu
 • Jízdní kola pronajímejte jen dětem do věku 12 let.

…a co nedělat

 • Žádná jízdní kola pro dospělé osoby
 • Žádné hračky jako kolečkové brusle apod.
 • Žádné další cyklistické produkty jako helmy, cyklistické batohy apod.
 • Nejste a nechcete být cykloservis.

https://www.smartrural21.eu/smart-solution/childrens-bike-library/


Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33), Kampaně (Občan, tag35)