Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola

13. 01. 2022

Zveřejňujeme překlad článku, který zpracoval Fabian Küster, z Evropské cyklistické federace, a to na téma nové směrnice pro energetickou náročnost budov zavádějí povinné parkování pro jízdní kola Článek vyšel dne 22. 12. 2021.

Podle návrhu Evropské komise na novou revizi směrnic o energetické náročnosti budov musí být ve všech nových i rekonstruovaných obytných i nebytových budovách zajištěn prostor pro parkování jízdních kol.  

Evropská komise zveřejnila 15. prosince návrh revize směrnic pro energetickou náročnost budov (EPBD). ECF již dlouho usiluje o začlenění požadavku na prostor pro parkování jízdních kol do tohoto dokumentu.

Původní směrnice z roku 2010 byly přijaty, aniž by obsahovaly jakékoliv ustanovení o mobilitě. V první revizi z roku 2018 již Evropská komise zavedla několik minimálních požadavků na nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily, cyklistika však byla zmíněna jen v jednom bodě odůvodnění. Tato druhá revize, která je součástí balíčku „Fit for 55“, rozšiřuje oblast mobility nad rámec elektromobilů a začleňuje i požadavky v oblasti podpory cyklistiky.

Doporučení ECF

V rámci příprav návrhu revize bylo Evropské komisi ze strany ECF doporučeno začlenit do dokumentu minimální požadavek na zajištění parkovacích prostor pro jízdní kola. Šlo mimo jiné o doporučení, aby nové i rekonstruované obytné budovy měly alespoň 1,5 – 2 parkovací místa pro jízdní kola na obytnou jednotku a aby 10 % těchto míst bylo rezervováno pro větší než klasická jízdní kola, tedy nákladní kola, tříkolky pro dospělé atd.

ECF rovněž doporučila, aby v nebytových budovách (nových i rekonstruovaných) byly zajištěny prostory pro parkování jízdních kol pro alespoň 15 % zaměstnanců či zákazníků.

Další doporučení se týkala minimálních požadavků na nabíjecí infrastrukturu pro elektrokola v obytných i nebytových budovách (alespoň jedno z deseti parkovacích míst pro jízdní kola by mělo být vybaveno nabíječkou pro elektrokolo). V neposlední řadě se doporučení týkala lepší regulace požadavků na počet parkovacích míst pro osobní automobily s cílem zvýšit kvalitu parametrů budov v oblasti sociální, environmentální a mobility.

Návrh Evropské komise: hlavní přínosy

Mezi hlavní přínosy nejnovějšího návrhu revize patří řada minimálních požadavků na parkování pro cyklisty, což je pozitivní trend, pokud jde o rozvoj cyklistiky:  

  • Alespoň dvě parkovací místa pro jízdní kola na každou bytovou jednotku v každé nové i rekonstruované obytné budově s více než třemi parkovacími místy pro osobní auta
  • Alespoň jedno parkovací místo pro jízdní kola na každé parkovací místo pro osobní auta v nových i rekonstruovaných obytných budovách s více než pěti parkovacími místy pro osobní auta.
  • Do roku 2027 alespoň jedno parkovací místo pro jízdní kola na každé parkovací místo pro osobní auta ve všech stávajících nebytových budovách s více než dvaceti parkovacími místy pro osobní auta.

Tohle je skutečně velmi dobrá zpráva, a především značný pokrok kupředu ve srovnání s předchozím vydáním směrnic. Musíme však upozornit na dvě výhrady, k nimž jsme došli na základě naší analýzy:

  1. Podle návrhu komise by se tato pravidla vztahovala pouze na budovy, „ve kterých parkování pro automobily fyzicky přiléhá k budově“, nikoliv na budovy, u nichž je parkovací prostor pro auta přímo uvnitř budovy. Stále nechápeme, proč tomu tak je, jaký je důvod pro toto omezení, proto požádáme komisi o vysvětlení.
  2. Návrh rovněž obsahuje určité výjimky pro členské státy:
  3. V nebytových budovách: „Členské státy mohou upravit požadavky na počet parkovacích míst pro jízdní kola (…) pro konkrétní kategorie nebytových budov, kde platí, že jízdní kolo obvykle bývá méně častým dopravním prostředkem.“ Podle ECF tato formulace ponechává jednotlivým členským státům příliš velký prostor pro to, aby minimální požadavky na parkování pro cyklisty nezaváděly.
  4. Pro rekonstruované obytné budovy: „Tam, kde v případě větších rekonstrukcí není možné zajistit dvě parkovací místa pro jízdní kola na každou bytovou jednotku, musí členské státy zajistit maximální přiměřený počet parkovacích míst pro jízdní kola.“ Naštěstí se toto ustanovení netýká nově postavených budov.

Kromě ustanovení o parkovacích místech Evropská komise také vyzývá členské státy, aby „zajistily soudržnost politik, které se týkají výstavby budov, zelené a měkké mobility a plánování rozvoje měst“. I tohle pravidlo je velmi obecné a jednotlivé státy ho mohou interpretovat různě. Jednou z možných interpretací, kterou bude prosazovat právě ECF, je řídit požadavky na parkování osobních aut prostřednictvím stavebních předpisů – například nahradit normy k minimálnímu počtu parkovacích míst pro auta maximálním počtem, a to především v centrech měst.

A co dál?

Obecně lze konstatovat, že návrh Evropské komise je významný krok správným směrem. Z pouhého odkazu v jednom z bodů odůvodnění, kde se cyklistika nachází v současných směrnicích, postoupila do hlavní legislativní části návrhu. ECF považovala ustanovení o parkovacích místech pro jízdní kola za prioritu, kterou bude třeba prosadit, a komise takový postup zvolila. Hlavní problémy a výzvy však zůstávají. Třešinkou na dortu by bylo zavedení minimálního požadavku na nabíjení elektrokol.

Návrh dále postupuje do Evropského parlamentu a Rady EU, které se jím budou zabývat během roku 2022. ECF bude celý proces i nadále sledovat s cílem ještě více zlepšit ustanovení o parkování pro cyklisty. Kromě toho budeme stále prosazovat zavedení minimálních požadavků na nabíjecí infrastrukturu pro elektrokola.

https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-analysis-mandatory-bicycle-parking-in-energy-performance-buildings-directive

 


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)