Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Význam geoportálu geoportálu Státního pozemkového úřadu pro rozvoj cyklistické dopravy

16. 02. 2022

Cílem geoportálu Státního pozemkového úřadu je prezentovat výsledky jeho činnosti formou mapových vrstev a zpřístupnit data ostatním orgánům státní správy a odborné i laické veřejnosti.

Geoportál je spuštěn od 1. 9. 2021 v pilotním provozu. V důsledku obsahových i výkonnostních optimalizací může být změna provozních parametrů zaznamenatelná uživatelem. Odkaz na portál je: https://geoportal.spucr.cz/web/cz,

Geoportál SPÚ poskytuje náhled na krajinu České republiky z jiné perspektivy… Díky komplexnímu přístupu pozemkových úprav Jak probíhají a co jsou pozemkové úpravy si můžete nad vybraným územím zobrazit navržené polní cesty a protierozní, ekologická či vodohospodářská opatření. Současně je možné zobrazovat již realizované prvky a posoudit proměny krajiny v jednotlivých územích.

Prezentované datové sady nabízíme uživatelům k prohlížení formou responsivních webových mapových aplikací, ke stažení formou open dat či připojení pomocí standardizovaných mapových služeb do vlastních aplikací.

Z pohledu rozvoje cyklistické dopravy jsóu pak důležité pozemkové úpravy. Na geoportálu jsou zakreslené navržené a realizované prvky. V řadě případů se pak může stát, že nová polní cesta dokáže i cyklistům nabídnout bezpečnou alternartivu, kdy nemusí využívat rušné silnice.

Příkladem jsou takové úpravy na Těšeticku na Olomoucku.


 


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)