Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Závěrečná zpráva ECF z konference Velo-city 2022:16.-17. června:

21. 06. 2022

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. se ve dnech 14. - 17. 2022 účastnil mezinárodní konference VeloCity 2022 v Lublani. Dnes zveřejňuje překlad závěrečné zprávy ECF z konference Velo-city 2022, kterou zpracovala  ECF,  © European Cyclists' Federation

Cykloturistika, nový přístup k veřejnému prostoru ve městech

ZÁVĚREČNÝ CITÁT „Cílem je udělat z města lepší místo, což znamená snížit počty aut. Nahradit auta se spalovacím motorem elektromobily není řešení, nebezpečí zůstává. Proto prosazujeme cyklistiku a její rozvoj!“

Sigrid Heiberg, Místopředsedkyně výboru pro rozvoj měst, Oslo

Plenární zasedání 5: Zvyšující se ekonomické přínosy cykloturistiky

Na pátém plenárním zasedání, které se konalo v pátek dopoledne, proběhla bouřlivá debata na téma cestovního ruchu. Diskuze se točila kolem toho, jakým způsobem by cykloturistika mohla snížit jeho škodlivé dopady a přeřadit na udržitelnou budoucnost.

Prezident ECF Henk Swarttouw ve své úvodní řeči prohlásil, že cykloturistika ve formě dálkové sítě EuroVelo je „jedním z pilířů ECF“.

 Alessandra Prianteová, ředitelka regionálního oddělení pro Evropu Světové organizace cestovního ruchu, sice oslovila delegáty na dálku, i tak ale zapáleně diskutovala o celé řadě benefitů, které v oblasti ekonomiky a udržitelnosti přináší cykloturistika jak do měst, tak na venkov.

Novinář Alex Crevar, který se zaměřuje na udržitelné cestování, prohlásil, že cyklistika je „skvělý ekvalizér“, a zároveň uvedl, že termín „udržitelnost“ je v naší společnosti značně nadužívaný. Crevar vyzývá k odpovědnějším formám cestovního ruchu mj. slovy: „Nemůžete si jen tak rozložit ručník na pláži a doufat, že někdo jiný se postará o udržitelnost“.

Blaz Kurnik, vedoucí klimatické skupiny EEA, a Camille Thoméová z Vélo & Territoires hovořili v návaznosti na předchozí účastníky panelu o nutnosti změnit náš přístup k cestovnímu ruchu a přesunout pozornost k místnímu turismu.

Trochu jiný úhel pohledu přinesla Petra Susteková, výkonná ředitelka pro cestovní ruch v Lublani, která tvrdí, že oblast cestovního ruchu se začala měnit již před pandemií covidu, a při správném managementu má potenciál podpořit rozvoj místní ekonomiky.

Thomas Larsen Schmidt, prezident evropské divize Mezinárodní asociace horských kol, se připojil k výzvám kolegů z panelové diskuze, a rovněž vyzdvihl význam budování místních komunit na venkově, z nichž mohou těžit jak cykloturisté, tak místní.

Na závěr jsme všichni museli souhlasit s Prianteovou, která se rozloučila slovy „Pokud chceme něco změnit, musíme si odnést kousek toho cyklistického ducha s sebou“.

Hlavní body čtvrtečního zasedání

Zástupci ministerstev dopravy z pěti evropských států se sešli  na zasedání Prosazování změn: národní strategie, aby zde prezentovali současný stav národních cyklostrategií. Martin Eder z Rakouska vysvětlil, jak nám „ECF ukázala, že státy s vlastní národní strategií rozvoje cyklistiky vykazují celkový nárůst počtu cyklistů“. Mapa národních strategií, kterou vypracovala ECF, opravdu potřebuje aktualizovat – na mapu několikrát odkazovali přítomní zástupci ministerstev, a jak Belgie, tak Španělsko od doby jejího vydání zavedli nové národní plány pro rozvoj cyklistiky. Takový pokrok v tak krátkém časovém úseku je přesně to, co chceme vidět!

Na hlavním pódiu se hovořilo o bezpečnosti dopravního provozu s uvedením dvou kontrastních případových studií: úspěšné politiky Vize nula z Helsinek, kterou představil Martti Tulenheimo, a šokující statistiky z Brazílie, s níž na pódium přišla Ana Carboniová (podle výsledků průzkumu 80 % účastníků průzkumu zná někoho, kdo zemřel při dopravní nehodě). Závěrečný argument pro větší dopravní zklidnění na našich silnicích pochází z fyziky – větší kinetická energie totiž znamená větší riziko vážného zranění, nebo ještě hůř, úmrtí.

Pět řečníků ve žlutém sále se věnovalo datům, číslům a trendům v cykloturistice. Poskytli analytický vhled do profilu a preferencí cykloturistů a ekonomických aspektů cykloturistiky. Jednoznačný závěr zní: cykloturistika je rozhodně na vzestupu, což dokazuje i využití tras EuroVelo. K tomu, aby vznikaly správně nastavené investiční strategie a podnikatelské záměry, je třeba správně shromažďovat potřebná data. Jak zdůraznil Laurent Guennoc z Eco-Counter, „trasy EuroVelo zažily v letech 2020-2022 rozmach co do počtu cyklistů“ a v roce 2022 nejspíš padne další rekord; k tomu dodává, jaký je smysl sběru dat: „Pokud nepočítáme, nepočítá se to“.

V pátek dopoledne se v červeném sále hovořilo na téma, které má v současném prosazování cyklistiky velký význam – důležitost integrace cyklistiky do směrnic Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na pódiu se sešli Radosław Lesisz, Giulia Cortesiová, Maurits Lopes Cardozo a Marta Orihuelová, aby zde představili příklady dobré i špatné praxe projektů v oblasti budování infrastruktury, které buď využily, nebo naopak promeškaly příležitost. Klíčové závěry zasedání byly jednoznačné: pro úspěšné začlenění cyklistiky do projektu jsou nutné včasné plánování, spolupráce s konzultanty a strategické revize. Závěrečné poselství bylo také jasné: evropská síť cyklotras EuroVelo a cyklistika musí být na stejné úrovni jako jiné způsoby dopravy a musí se stát součástí stěžejní celoevropské dopravní sítě.

Spotlight session: Akademické zasedání: Technologické inovace jako globální hnací síla pro další změny

Na tomto zasedání se pozornost zaměřila na ekonomiku cyklistiky a napětí vznikající kvůli kopírování růstových modelů z jiných sektorů.

Jak dosáhnout udržitelného růstu a vytvořit nové, udržitelnější chápání ekonomických a sociálních dopadů?

Sonja Rijsboschová z holandské agentury pro podnikání prezentovala novou zprávu o ekonomickém dopadu cyklistického sektoru v Nizozemí. Kromě širších sociálních a ekonomických přínosů tato zpráva ukazuje, že přidaná hodnota cyklistických firem a podniků v Nizozemí vzrostla od roku 2015 o 50 %, což je 1,1 miliarda euro. Většinu této částky lze připsat rozmachu elektrokol.

Priscilla Petitjeanová z Les Atéliers de l’Audace položila zásadní otázku o tom, jaký ekonomický systém chceme pro cyklistiku a jak ho udělat ještě udržitelnějším. Ona sama prosazovala ten založený na udržitelné spotřebě, opravách a recyklaci; následně prezentovala model pro vytváření udržitelné a inkluzivní zaměstnanosti, používaný v její organizaci.

Paolo Pinzutti, generální ředitel italské firmy Bikenomist, se podělil o to, jak se mu podařilo zkombinovat cyklistický aktivismus s podnikáním – vytváří ekonomický zájem o jízdní kolo a jeho propagaci. Internetová platforma bikeitalia.it se stala hlavním zdrojem informací o cyklistice v Itálii.

Josefine Wickenbrock a Edwin ge Jong z firmy JobRad, která je jedním ze sponzorů Cen ECF, prezentovali vývoj své společnosti na pronájem jízdních kol. Vysvětlili přítomným, jak změny ve fiskální legislativě Rakouska umožnily rozšířit podnikání do zahraničí, a rovněž nastínili působivý dopad na podnikání, který právě zažívají.

Plenární zasedání 6: Inovace v oblasti městské mobility

Šesté plenární zasedání se točilo kolem otázky, jak bude vypadat městská mobilita v roce 2050. I když se všichni účastníci panelu ztotožnili s myšlenkou, že zásadní jsou inovace, shodli se i na tom, že nejdůležitější řešení již máme k dispozici, a to jízdní kolo.

„Naše inovace musí spočívat v tom, že společně budeme dělat to, co už děláme, jen rychleji.“ Tato slova pronesl Kevin Mayne, generální ředitel společnosti Cycling Industries Europe, a dodal: „Věříme, že díky jízdnímu kolu jsme schopni snížit naši závislost na fosilních palivech o 12 %. Jsme připraveni změnit svou budoucnost, tak do toho!“

Pod dojmem eskalující klimatické krize je příliš snadné spadnout do pesimismu a vidět budoucnost černě. Ti, kdo vystoupili na pódiu, však přišli s poselstvím naděje. Jak zdůraznil Phillipe Crist: „Budoucnost zatím není determinována. Musíme zintenzivnit naše úsilí a budoucnost formovat. S každým šlápnutím do pedálu děláme svět lepším místem.“

Udržitelná budoucnost je inkluzivní budoucnost. Karen Vancluysenová z Polis se domnívá, že lepší budoucnost můžeme vytvořit jen tehdy, zapojíme-li do procesu každého. „Znám města, která jsou zaměřena na člověka a kde je zásadním prvkem hustota zástavby a blízkost.“ A dodává: „Věřím tomu, že genderový mainstream bude běžný a normální.“ Zasedání jsme ukončili mocnou výzvou k akci: Udržte si naději a bojujte za změnu!

Vítězové Cen ECF 2022

V závěru třetího dne se účastníci konference Velo-city znovu sešli, tentokrát v ohromujících kulisách lublaňského hradu na slavnostní večeři a předávání Cen ECF.

Celkem čtyři sponzoři, společnosti Arup, Geveko Markings, JobRad a Eco-Counter, letos laskavě poskytli svou podporu Evropské cyklistické federaci a pomohli ocenit úspěchy na poli každodenní městské cyklistiky.

A tady máme vítěze:

Cenu pro zaměstnavatele vstřícného k cyklistům získala společnost R+V Versicherung AG za odvážná opatření, která usnadnila cyklistické pobídky pro zaměstnance.

Cena za rozvoj v oblasti cyklistiky byla udělena nově vznikající cyklistické velmoci, městu Paříži, které bylo oceněno za obrovský nárůst počtu cyklistů v ulicích města během posledních dvou let.

Cenu za cyklistickou infrastrukturu získala Rada hrabství Rathdown za projekt, který příkladně přistupuje k řešení cyklistiky a veřejného prostoru v reakci na krizi veřejného zdraví během pandemie nemoci Covid-19.

Cena za bezpečnost silničního provozu putovala do Bruselu. Město ji získalo za 50% snížení počtu smrtelných dopravních nehod v roce 2021 i za to, že vytvořilo bezpečnější a pro život příjemnější prostor jak pro místní, tak pro turisty.

Gratulujeme všem vítězům! Již teď se těšíme na další úspěchy v oblasti cyklistiky, které oceníme příští rok na konferenci Velo-city 2023 v Lipsku!

To nejlepší z dalšího programu

Smart Pedal Pitch 2022 je zpět a připraven pozvednout městskou cyklistiku v Lublani na další úroveň!

Soutěž je součástí cyklu konferencí Velo-city od roku 2019 a slouží jako odrazový můstek pro ta nejlepší inovativní technologická řešení, která v oblasti cyklistiky vedou k lepší mobilitě v naších městech.

Letošní ročník měl tři vítěze, kteří vhodně doplnili téma inovací v městském prostoru.

Vítězná řešení jsou tato:

Fleximodal a jejich BicyLift Trailer pro efektivní doručování ve městech si domů odnesl cenu ve výši 17 tisíc euro.

Zicla a jejich inovativní a udržitelné platformy pro přístupné ulice získali cenu ve výši 4 tisíce euro.

A třetí místo získaly světelné inovativní pedály od PeachyKeen pro bezpečnou jízdu na kole po městě, a tím i odměnu ve výši 3 tisíce euro.

Gratulujeme vítězům i všem zúčastněným!

Plenární zasedání 7: Nový přístup k veřejnému prostoru ve městech a závěrečný ceremoniál

V pátek dopoledne se účastníci konference naposledy usadili na svá místa, tentokrát k přednášce ředitelky programu OSN Habitat pro veřejný prostor Cecilie Anderssonové. Ze své kanceláře v Nairobi hovořila o tom, jak se proměnil veřejný prostor ve městech jako Adis Abeba nebo Belo Horizonte, přičemž prioritou se stala dostupnost veřejné dopravy jako součást Cílů OSN pro udržitelný rozvoj. Na závěr svého proslovu Anderssonová vyjádřila lítost nad tím, že se nemohla dostavit osobně, zdůraznila však, že se velmi těší na spolupráci s podobně smýšlejícími organizacemi na COP27, který se bude konat ještě letos.

Na pódiu poté náměstek primátora Lipska Thomas Dienberg popsal, jak velký význam jeho město klade na konzultace, komunikaci a kompromisy, a výhradně pro tuto praxi má město určené jedno oddělení. Dienberg byl upřímný: „Spolupráce není vždy jednoduchá, ale pro naše rozhodování je klíčová.“ O komunikaci hovořil i Sigrid Heiburg z Výboru pro rozvoj města Osla, který rovněž vysvětlil, že navzdory touze realizovat ulice bez aut se komunikace o opatřeních vedoucích ke snížení intenzity motorové dopravy prostřednictvím terminologie jako „bez fosilních paliv“ ukázala jako poněkud obtížná. Náměstek primátora Tirany Keti Luasari byl nadšený z toho, že se ve městě podařilo změnit účel veřejného prostoru na rekreační a díky tomu naplnit potřeby všech členů veřejnosti. Karl Falkenberg, bývalý generální ředitel Agentury Evropské komise pro životní prostředí, tyto body zopakoval a přidal výzvu k implementaci sociálně inkluzivních a spravedlivých politik pro řešení otázek životního prostředí.

Závěrečné slovo na pódiu patřilo generální ředitelce Jill Warrenové, která poděkovala hostitelům a všem, kdo se podíleli na přípravě akce, a dodala, že „budeme i nadále tlačit na naše politiky a úředníky, aby se pro cyklistiku dělalo víc“. Nakonec vyzvala přítomnou komunitu, aby společně s ECF „nepřestávala na kole směřovat ke změnám“.

V závěru pátečního programu byla vlajka Velo-city předána z rukou starosty Lublaně Jankovice do rukou místostarosty Lipska Deinberga. Tímto aktem byla konference Velo-city 2022 ukončena.

Změna může být podivná, není však pochyb o tom, že se dočkáme řady pozitivních změn v oblasti cyklistiky, které oslavíme společně s naší komunitou na konferenci Velo-city 2023!

Video z 16. 6. 2022 je možné shlédnout zde.

Video ze 17. 6. 2022 je možné shlédnout zde.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)