Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Velo-city 2022 Lublaň: Denní zpravodaj, středa – zaměřeno na balkánská města a problematiku nerovnosti, velká cyklojízda celým městem

15. 06. 2022

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. se ve dnech 14. - 17. 2022 účastnil mezinárodní konference VeloCity 2022 v Lublani. Dnes zveřejňuje překlad zprávy ECF z prvmního dne konference Velo-city 2022, z 15. 6. 2022, kterou zpracovala  © European Cyclists' Federation

 

CITÁT DNE

My jsme ti, kdo se starají o konec světa, nesmíme však zapomínat, že je zde řada lidí, kteří mají obavy z konce každého měsíce. Jak zajistíme spravedlivou transformaci?

Sir Graham Watson, Člen výboru ECF

Cyklojízda Bike Parade

Slunce jasně svítí a stovky nadšených Veloobčanů nasedly na městská kola Lublaně, aby se vydaly na tradiční cyklojízdu Velo-city Bike Parade. Účastníci cyklojízdy nejprve kličkovali ulicemi města, až se dostali do historického centra, cílové destinace, kde naši hostitelé uspořádali městské slavnosti.

Plenární zasedání 3: Politická odvaha k průlomovým rozhodnutím

Na dalším plenárním zasedání, které se konalo ve středu dopoledne, se sešli starostové měst balkánského regionu, aby představili „město ve městě“, udržitelnou rekreační iniciativu, jejímiž autory je BTC, jeden z největších komerčně-rekreačních komplexů v Evropě, v partnerství s městem Lublaň. Následná diskuse se točila kolem konkrétní otázky: Co starostové a primátoři udělali pro rozvoj kultury přátelské k cyklistům?

Když starostové nastoupili na pódium, starosta Lublaně Zoran Jankovič zahájil diskuzi prohlášením: „Vždy jsem věřil, že i přes rozdělení Jugoslávie zůstáváme stále propojeni“.

Miloš Vučević, starosta města Novi Sad, zdůraznil, jak důležité je sdílení osvědčené praxe v oblasti rozvoje cyklistiky a výměna poznatků a znalostí napříč všemi městy balkánského regionu. Mato Franković, starosta Dubrovníku, k tomu uvedl, že "Dnes neexistuje žádná konkurence, všichni se učíme jeden od druhého." V případě Dubrovníku byla velká dávka politické odvahy nutná k řešení nadměrného turismu a následnému zavádění udržitelných opatření ve prospěch cyklistiky ve městě. Jen tak se město mohlo dostat na správnou cestu.

Starostové rovněž hovořili o tom, že pokud chtějí zástupci měst motivovat k cyklistice víc lidí, musí jít sami příkladem. Jedním z opatření, jak usnadnit cestu ke změně, jsou dotace na jízdní kola pro zaměstnance správy města, které byly zavedeny v Banja Luce.

Přítomní starostové se shodli na tom, že právě týmová práce a spolupráce jsou dveřmi, jež otevírají cestu k dalšímu rozvoji cyklistiky.

Hlavní body středečního zasedání

Zástupci orgánů státní správy ze všech světových kontinentů vysvětlovali v zeleném sále strategie pro lepší podporu aktivní mobility na místní úrovni, se zvláštním důrazem na plány udržitelné městské mobility. Tyto plány pomáhají uvolnit integrované územní investice včetně budování nových cyklostezek, spojů veřejné dopravy a dalších měkkých opatření, díky nimž lze dosáhnout lepších podmínek pro cyklisty i zvýšit podíl cyklistiky na přepravě.

Pravděpodobně nejlépe načasovanou přednáškou celé konference byla ve světle prudce rostoucích cen energií v celé Evropě ta s názvem „Na kole pryč z dopravní chudoby, která poskytla cenné informace o mnoha iniciativách a probíhajících průzkumech na téma dopravní nespravedlnosti. Inspirativní příklady komunitních projektů uvedli Les Ateliers de l’Audace a MolemB!KE. Jejich projekty se zaměřují na městské části, které trpí nedostatečnou dopravní obslužností, a na pokusy vytvořit inkluzivní systémy pro cyklisty.

V rámci zasedání „Pracujeme na genderové rovnosti“ byla pozornost zaměřena na koncepci genderově inkluzivních měst. Aktivisté, lidé z výzkumu i úředníci a politici, z různých koutů světa od Brazílie až po Turecko, prezentovali výzkumy i odlišné postupy ve snaze vydláždit cestu k větší genderové rovnosti v našich městech. „Když se zabýváme mobilitou žen, klíčovými prvky jsou vlastní pocit bezpečnosti a kvalita infrastruktury. Potřebujeme holistický přístup k dopravnímu plánování,“ zdůraznila Giulia Grigoliová z Dublinu (Dublin Cycling Campaign).

Pět řečníků na pódiu červeného sálu se snažilo vysvětlit, proč jsou nákladní jízdní kola pro řešení dopravních zácp a snižování emisí lepší než tradiční modely logistiky. Setkání jako takové sloužilo k prezentaci řady opatření, která vedou k rozšíření nákladních kol ve městech, počínaje dotačními programy a konče bezpečným parkováním; všichni přítomní řečníci se shodli na tom, že klíčem k seznamování obyvatel měst i firem s výhodami nákladních jízdních kol jsou předváděcí akce. Jak uvedl Renaud Sarazzin, „možnost vyzkoušet si jízdu na nákladním kole skutečně urychluje rozhodnutí člověka“.

Spotlight session: ITS řešení, díky kterým je jízda na kole hračka

Horkým tématem těsně před obědovou pauzou byly inteligentní dopravní systémy ITS. Simon Sølvason z města Kodaň, které usiluje o pozici prvního uhlíkově neutrálního města na světě (cokoliv pro to, aby porazili Nizozemce), zdokonaluje v současnosti již dobře známý systém semaforů „Zelená vlna“ pro cyklisty. Žádná tlačítka pro chodce a cyklisty, kteří se zasekli u semaforu – automatizovaný systém to udělá za ně.

Mezitím v Bádensku-Württembersku hledají digitální řešení, které jim pomůže pochopit dopravní vzorce cyklistů, potřeby uživatelů, a také zmapovat dostupnost infrastruktury. Německý federální systém je nastaven tak, že odpovědnost za financování a implementaci infrastruktury leží na různých politických úrovních, a jejich projekt chce zmapovat stávající stav a pomoci koordinovat aktivity napříč implementačními orgány.

V Nizozemsku se pokoušejí předpovídat chování cyklistů, kteří jezdí jen za příznivého počasí. Imke Lanskyoá je geoprostorová analytička ve společnosti Arup, která pomocí počasí předpovídá počty cyklistů, a pomáhá tak usnadnit řízení parkování a dopravního provozu ve městě Scheveningenu. Pomocí detekčních smyček zjišťují přítomnost cyklistů v různých lokalitách v reálném čase a tyto údaje pak srovnávají s meteorologickými modely.

Musí inteligentní nutně znamenat digitální? Niko Palo z finské společnosti Ramboll je unavený z toho, že je neustále otrokem své GPS mapové aplikace. Chce se vrátit k používání starých dobrých značek a nechat cyklisty, aby si užívali toho, co jim jde nejlépe, a to je šlapání do pedálů. Proto se snaží vytvořit efektivní značení, které cyklisty samo nasměruje tím správným směrem.

Plenární zasedání 4: Zaměřeno na obyvatele měst, zainteresované strany a komunity

Na závěrečném plenárním zasedání tohoto dne se na pódiu sešlo pět žen ve vedoucích pozicích, aby diskutovaly o tom, jak cyklistické hnutí posunout vpřed a přibrat na tuto cestu i další účastníky.

Nejprve se nám dostalo inspirativního vhledu do práce Edwin Heesakkersové a společnosti EIT Mobility, jež se snaží zapojit ženy, mladé lidi a marginalizované skupiny a zajistit, aby „města byla pro vás, pro nás a pro každého, kdo v nich žije“.

K moderátorce Saskii Kluitové, nizozemské senátorce a bývalé generální ředitelce členské organizace ECF Fietsersbond, se na pódiu připojila generální ředitelka People for Bikes Jenn Diceová, generální ředitelka ECF Jill Warrenová, ředitelka Brazilské unie cyklistů Ana Carboniová a generální ředitelky ADFC a Cycling UK, dalších členských organizací ECF, Ann-Kathrin Schneiderová a Sarah Mitchellová.

Rozvinula se diskuze o tom, co je třeba skutečně dělat, aby potřebné změny proběhly i na legislativní úrovni a abychom maximálně využili stále rostoucí touhu po bezpečnější cyklistice a po řešení klimatické krize. Ann-Kathrin Schneiderová se vášnivě zasazovala o to, aby lidé ovládli ulice pomocí masové demonstrativní jízdy na kole. Jednoduchá, ale efektivní metoda, jak pozvednout hlas cyklistů, aby byl slyšet i u těch, kdo rozhodují.

V návaznosti na návrh Schneiderové zintenzivnit spolupráci s hnutím na ochranu klimatu Jill Warrenová správně zdůraznila, jak důležité je zapojit i zainteresované strany na nejvyšších politických úrovních. Jako příklad toho, co v oblasti cyklistiky dokáží sjednocené hlasy občanské společnosti, když pracují koordinovaně, uvedla kampaň ECF "Otevřený dopis COP26".

Společnost Cycling UK se na pódium Velo-city vrátila se svou generální ředitelkou Sarah Mitchellovou, která nás nabádala, abychom se vyhnuli polarizaci, a dále vysvětlila, jak se současnou politickou podporou, jež se cyklistice ve Spojeném království dostává, se pozornost přesunula na projekty zaměřené na změny chování.

A na závěr jsme všichni společně sdíleli touhu generální ředitelky Jenn Diceové, aby „cyklistika byla všudypřítomná“, i její myšlenku, že právě tady na Velo-city, kde je „tolik inspirace a vedení“, je možné najít správná řešení a partnerství.

To nejlepší z ostatního programu

Všichni účastníci konference Velo-city 2022 obdrželi výtisk průkopnické knihy Movement (Pohyb/Hnutí), která předkládá argumenty pro to, abychom hluboce přehodnotili způsob, jakým využíváme naše ulice, a abychom do centra urbanismu umístili člověka. Autoři knihy Thalia Verkadeová a Prof. Dr. Marco te Brömmelstroet z Univerzity v Amsterodamu hovořili na pódiu Freewheel o své práci, poté následovala autogramiáda.

Na stejném pódiu dnes zaznělo i poselství ze světa sportu, kde elitní i rekreačně-sportovní cyklistické organizace představily své závazky, že budou podporovat prosazování cyklistiky a budou se zasazovat o cyklistiku pro všechny.

Představujeme Ceny ECF 2022

Letos vyhlásí ECF čtyři vítěze s cílem podpořit a propagovat osvědčenou praxi v oblasti  rozvoje cyklistiky a upozornit na zásadní úspěchy ve světě každodenní cyklistiky.

* Cena za cyklistickou infrastrukturu, kterou laskavě sponzoruje společnost Arup “We shape a better world”
* Cena za bezpečnost dopravy, kterou laskavě sponzoruje společnost Geveko Markings „Marking the future with you“

Video z druhého dne je možné shlédnout zde.

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)