Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský atlas mobility

25. 03. 2022

Publikace představuje klíčová fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě a jejím cílem je přispět k úsilí o udržitelnou a spravedlivou mobilitu v Evropské unii. Publikace vznikla ve spolupráci Heinrich-Böll-Stiftung a Partnerství pro městskou mobilitu. V 18 kapitolách doprovázených 47 podrobnými infografikami ukazuje fakta a čísla o dopravě a mobilitě v Evropě.

 

Evropa je v pohybu. Právě tady bylo vynalezeno či technicky vylepšeno mnoho forem dopravy. Volný pohyb osob Evropu propojil a stmelil v jeden celek a výrazně přispěl ke stále sílícímu vědomí soudržnosti. Přeshraniční mobilita je předpokladem jednotné EU a žité zkušenosti vzájemného propojení na všech úrovních.

Zároveň však dnes doprava představuje v Evropské unii téměř 30 procent emisí CO₂. V rámci boje proti změně klimatu je nezbytné tyto emise snížit, naše společné úsilí se však musí současně zaměřit na vytváření a udržení pracovních míst v odvětví, které se mění díky elektrifikaci, alternativním pohonným hmotám, digitalizaci a automatizaci. Zároveň tato transformace v oblasti mobility a dopravy může být skutečně udržitelná pouze tehdy, pokud bude sociálně spravedlivá.

Pandemie covidu-19 výrazně omezila svobodu pohybu a ukazuje nám zranitelnost Evropy – prostoru, který je neustále v pohybu. Ačkoli pokleslo cestování leteckou dopravou a naopak se zvýšilo používání jízdních kol, zároveň však také došlo k výraznému negativnímu posunu od sdílené dopravy k dopravě individuální. Pokud tento nový trend přetrvá a převládne, velká část dosud vynaloženého úsilí o snížení emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy bude zmařena.

Evropa musí být i nadále inovativní, aby dosáhla relevantních cílů v oblasti klimatu. Potřebujeme nové technologie, abychom naši dopravní infrastrukturu i chování v oblasti mobility přizpůsobili naléhavým výzvám nadcházejících let. Chceme-li zachránit klima, musí být klimatické závazky i pro Česko prioritou.

Evropský atlas mobility navazuje na sérií úspěšných Atlasů: Atlas masa, Atlas plastů či Atlas energie.

  

Ke stažení:

  


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Základní data o mobilitě (Fakta a čísla, tag12), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Ostatní (Fakta a čísla, tag16)