Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Anglie a podpora aktivní mobility

01. 11. 2022

V Anglii byla nedávno založena nová organizace Active Travel England, která se ujímá vedení realizace vládního programu pro aktivní dopravu a cestování. Organizace vznikla na základě jednoho ze závazků plánu 2020 Gear Change – Odvážná vize pro pěší a cyklistickou dopravu. Došlo také k jmenování Chrise Boardmana národním komisařem pro cyklistickou a pěší dopravu v Anglii. A když Anglie vydala svůj vládní dokument na podporu pěší a cyklistické dopravy, tak úvodní slovo měl tehdejší premiér Boris Johnson. Krátkou informaci z Anglie pro web Akademie mobility pak připravil Rupert Furnes, zástupce ředitele pro aktivní dopravu a cestování, Ministerstvo dopravy.

Vládní dokument je ke stažení zde.

Co se z toho může naučit Česká republika? Možná by pro začátek stačilo, aby náš vládní dokument Koncepce městské a aktivní mobility byl vydán v image podpoře, že se hrdě hlásíme k implementaci tohoto dokumentu a že máme politiky, kteří se za materiál hrdě postaví.

Snad se něco z toho podaří uskutečnit na plánované konferenci o cyklistické dopravě, která proběhne ve dnech 6. – 7. 12. 2022 v Jičíně. Už jste přihlášení?

Mimo jiné. Co vlastně tehdejší premiér Boris Johnson řekl ve své předmluvě na adresu podpory pěší a cyklistické dopravy?

Předmluva premiéra

Vždycky jsem věděl, že pokud k tomu budou vhodné podmínky, miliony obyvatel naší země chtějí jezdit na kole – a to se během minulých čtyř měsíců potvrdilo.

Radost z jízdy na kole spočívá v tom, že neprospívá jen vám osobně. Není to jen v tom, že vás dělá šťastnějšími. Nebo zdravějšími. Stejně tak pomáhá milionům dalších lidí, a to bez ohledu na to, jestli oni sami hodlají na kolo sednout, či nikoliv. Jízda na kole znamená méně nečistot a méně hluku pro všechny. Lepší obchody pro místní podnikatele. A méně aut ve frontě před vámi na křižovatce.

My všichni, cyklisté i necyklisté, jsme najednou zjistili, jaké to je mít ulice, kde můžete dýchat čistý vzduch, v poledne slyšet zpěv ptáků a bezpečně chodit pěšky nebo jezdit na kole. Všichni jsme zaznamenali to nově nalezené bezpečí na našich silnicích, když se před našimi domy, našimi zahradami i školami prohání mnohem méně aut.

Cílem tohoto dokumentu je proto nastartovat tu nejradikálnější změnu od dob masového rozšíření automobilismu. V květnu jsme oznámili, že na cyklistickou a pěší dopravu budou vyčleněny 2 miliardy liber, což představuje šestinásobné navýšení účelově vázaných finančních prostředků, tedy největší navýšení, jaké kdy tato země zaznamenala. Z této částky budou nejprve financovány stovky, později tisíce kilometrů chráněných cyklostezek, aby každý mohl jezdit bezpečně, dále městské čtvrti s menší intenzitou motorové dopravy, kde nebude možné projíždět vedlejšími ulicemi a chůze i jízda na kole budou jednodušší, koridory pro autobusy a jízdní kola na některých hlavních dopravních komunikacích, a také masivní rozšíření elektrokol. Tohle všechno zpřístupní cyklistiku většímu počtu co nejrůznějších skupin lidí a zpříjemní prostor pro každého. Veřejnosti nabídneme poukázky na údržbu jízdních kol, bezplatný cyklistický výcvik, a rovněž dojde na změny v parkovací politice s cílem snížit počty těch, kdo děti do školy vozí autem.

Jsem si vědom toho, že ne každý může jezdit na kole, z toho důvodu investujeme i do rozvoje autobusové a železniční dopravy a silniční sítě – ale mnohem víc z nás na kole jezdit může a mělo by. Až příliš často jezdíme autem na krátké vzdálenosti, které bychom zvládli na kole. Lidé si často myslí, že podpora cyklistické a pěší dopravy způsobuje dopravní zácpy - ale není tomu tak, pokud se to dělá správně a provedou se takové změny v ulicích, které navrhujeme, aby se zlepšila prostupnost pro chodce a cyklisty.

Na nákladním kole samozřejmě nemůžete doručovat ledničku s mrazákem, ale spoustu jiného zboží, které v současnosti cestuje v dodávkách s naftovým motorem, doručovat můžete. Chci, aby se jízdní kola stala nedílnou součástí ekologické dopravy, tak jako elektromobily, autobusy a vlaky, protože čistý vzduch bude pro 21. století tím, čím byla čistá voda pro 19. století.

Tato bezprecedentní pandemie také mnohým z nás včetně mě ukázala, že musíme více přemýšlet o svém zdraví a o tom, jak změnit svůj životní styl, abychom byli aktivnější a v kondici – a způsob dopravy a cestování je v tomto ohledu zásadní. Tato strategie vysvětluje naše plány, jak začít předepisovat jízdní kolo v rámci NHS (Národní zdravotní služby), kdy jízdní kolo bude v podstatě obřím univerzálním lékem na předpis a cyklostezky se stanou obrovskými tělocvičnami, kde bezplatně 24 hodin denně mohou cvičit úplně všichni.

Když jsem byl starostou Londýna, byl jsem nejvíce hrdý na to, že jsme vybudovali jedny z nejlepších cyklostezek na světě. Často to bylo obtížné a naráželi jsme na odpor. Když jsme však obdrželi výsledky konzultací a průzkumů veřejného mínění, naši odpůrci byli často překvapeni, v jaké jsou menšině. Lidé chtějí radikální změny, k nimž se v této strategii zavazujeme, a my politici bychom se neměli bát jim je zajistit.

I já jsem hrdý na tento plán, jak pomoci v rozvoji našemu národu cyklistů a zlepšit zdraví lidí, životní prostředí i celou společnost. Bude to znamenat zásadní změnu v tom, jak naše města vypadají a jak


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)