Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Překlad publikace Mobilita jako služba (Mobility-as-a-Service, MaaS)

26. 01. 2023

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. nechal přeložit dokument Mobilita jako služba (Mobility-as-a-Service, MaaS), který je přiložen v anglickém originále v příloze. Zájemci o tento překlad si mohou o něj napsat jednateli spolku na adresu jarda@dobramesta.cz.

Mobilita jako služba představuje integraci různých forem dopravních služeb do jediné platformy, dostupné na vyžádání; ve městech může být cenným spojencem pro rozhodovací orgány a urbanisty, kteří usilují o dosažení určitých cílů v oblasti mobility. V multimodální a na uživatele orientované platformě MaaS se skrývá značný potenciál nabídky atraktivní a efektivní alternativy nebo doplňku k osobní automobilové dopravě. S její pomocí lze podpořit přechod k udržitelným způsobům dopravy a efektivnějšímu využívání dopravních sítí. MaaS je proto považována za nástroj, jak snížit problémy s dopravní přetížeností měst i negativní dopady dopravy na životní prostředí, a současně obnovit a oživit veřejný prostor ve městech a přilehlých oblastech.

Města, která hodlají na svém území koncept MaaS zavádět, naleznou v tomto stručném přehledu základní informace, díky kterým mohou pochopit celý koncept, posoudit připravenost města pro realizaci a prozkoumat vhodné možnosti a modely provozu a řízení MaaS. Vzhledem k tomu, že základem konceptu MaaS je využití místní dopravní infrastruktury a kombinování různých služeb, je zde nutný integrovaný přístup k plánování, který využívá místní složky. Koncept MaaS může přinést nové nástroje pro analyzování a monitoring stavu mobility, posílit udržitelná rozhodnutí a pomoci lépe zapojit partnerské subjekty i veřejnost. Kromě toho nabízí nový soubor opatření i do veřejné správy, např. management sdílení dat, a to v závislosti na různých rolích v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, které je jádrem rozvoje MaaS. Je ovšem nutné, aby veřejná správa vzala na vědomí, že ačkoliv plánování procesu SUMP a realizace MaaS jde ruku v ruce, MaaS s sebou nese i politické, regulační a technické prvky, které přesahují proces SUMP a/nebo kompetence místních orgánů.

Tento praktický přehled představuje koncept MaaS a význam jeho integrace do procesu SUMP, a to prostřednictvím 8 principů SUMP a 4 fází cyklu SUMP; následuje vysvětlení klíčových nástrojů pro odborníky v plánování, kteří budou usilovat o rozvoj konceptu MaaS s cílem podpořit strategické cíle města.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)