Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Strategie udržitelné mobility

31. 01. 2023

Všechna města nad 40 tis. obyvatel musí mít zpracován tzv. Plán udržitelné městské mobility.. Otázka ale zní: Nakolik jsou tyto plány v souladu s článkem "A Structural Analysis for the Categorization of the Negative Externalities of Transport and the Hierarchical Organization of Sustainable Mobility’s Strategies", který vyšel na internetu na tomto odkaze.?

Anotace článku:

Dopravní systémy mohou díky tomu, že dodávají prostředky nezbytné pro mobilitu osob a zboží, přispívat k ekonomické stabilitě jednotlivých geografických oblastí a životní pohodě místních obyvatel. Dopravní projekty však mohou také způsobovat řadu negativních externalit, jako je znečištění vod či ovzduší, vznik bariér, hluk a další ekologické dopady, které ovlivňují kvalitu života lidí. Vzhledem k těmto skutečnostem je hlavním cílem této studie metodicky určit, jakým způsobem jsou negativní externality dopravy vzájemně propojeny, a podpořit tak rozvoj udržitelné mobility. Tento dokument odhaluje prostřednictvím metody strukturální analýzy vzájemné vztahy mezi negativními externalitami dopravy s cílem zaprvé hierarchicky je uspořádat a zadruhé zhodnotit potenciál strategií udržitelné mobility, pokud jde o vedlejší přínosy, které jejich realizace přináší společnosti. Výsledky ukazují, že negativní externality dopravy nejsou izolovanými jevy, naopak jsou vzájemně propojené a lze je hierarchicky uspořádat podle vztahů mezi nimi; na základě takového uspořádání by pak určité veřejné politiky mohly být upřednostněny, a také negativní dopady dopravy mohly být řešeny efektivněji než dosud. Mezi nejzávažnější negativní externality patří zábor veřejného prostoru pro výstavbu dalších silnic, dopravní nehody, dopravní zácpy a místní znečištění ovzduší. A naopak, nejdůležitější skupinou strategií pro udržitelnou mobilitu jsou strategie zaměřené na urbánní design, konkrétně na rozvoj orientovaný na tranzit.

Aneb

Nejdůležitějšími strategiemi jsou proto strategie související s územním plánováním, protože řeší všechny negativní externality dopravy, dále strategie související s alternativními způsoby dopravy (cyklistika, chůze) a strategie související s veřejnou dopravou. Jakmile jsou výše uvedené strategie dobře zavedeny, je vhodnější pokračovat strategiemi zaměřenými na správu parkovacích míst a následovat strategiemi spojenými se soukromými automobily, jako je pohyb vozidel, efektivní využívání automobilů a strategie zaměřené na vlastnictví vozidel. Doplňkově lze přijmout strategie zaměřené na snížení počtu cest.

Zdroj: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6011/htm¨


Štítky: Strategie (Role města, tag2)