Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dotazníkové šetření mezi občany s postižením: lidé s postižením musí mít možnost mluvit do politiky i praxe pro chodce, cyklisty i vozíčkáře

02. 03. 2023

Ani zdravotní postižení by nemělo zabránit lidem se aktivně hýbat. Aby to bylo možné, musí města a obce naslouchat potřebám handicapovaných občanů a vytvářet podmínky pro aktivní bezbariérovou mobilitu. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. vám přináší výsledky dotazníkového šetření z Velké Británie zaměřeného na aktivní pohyb zdravotně postižených. Jeho výsledky mohou být přínosné nejen pro Brity, ale i pro nás v České republice. Originální znění článku můžete najít ZDE

Jsme přesvědčeni, že každý by měl mít právo ve svém okolí chodit nebo jezdit na kole či na vozíku snadno, samostatně a s jistotou. Proto jsme navázali spolupráci s organizací Transport for All/Doprava pro všechny, abychom se podělili o výzkum a doporučení, díky nimž osoby a subjekty s rozhodovací pravomocí mohou lépe zohlednit názory a myšlenky osob s postižením v politice, investicích a praxi v oblasti dopravy pro tyto skupiny obyvatel.

Vyslechněte si názory osob s postižením, které projevily v rámci našeho šetření

Jsme přesvědčeni, že chůze a jízda na kole či na vozíků by měly být nejspravedlivější způsoby dopravy na celém území Spojeného království. Každý by měl mít možnost chodit po svém okolí pěšky nebo jezdit na kole či na vozíku. Abychom se však dostali do tohoto stavu, je nutné, aby se zkušenosti osob s postižením dostaly do centra pozornosti politiky, investic a realizace v celém odvětví dopravy.

Jsou-li ulice pro osoby s postižením obtížně přístupné a špatně se v nich orientuje, může to vést až ke zhoršení zdravotního stavu, snížení samostatnosti a zvýšení izolace. Kromě toho životy osob s postižením neúměrně ovlivňuje i krize životních nákladů.  52 % dotazovaných osob s postižením uvedlo, že rostoucí náklady na život ovlivňují jejich způsobilost vykonávat základní cesty. Zapojení osob s postižením do centra rozhodovacích procesů může zlepšit stav dopravy pro všechny. Proto vyzýváme místní i národní vlády, aby osoby s postižením dostaly možnost vyjádřit se k rozhodnutím, která ovlivňují způsob, jakým se mohou pohybovat po svém okolí.

Dotazníkové šetření mezi osobami s postižením

Spojili jsme se s organizací Transport for All, abychom na celém území Spojeného království společně provedli výzkum, financovaný ze zdrojů Motability. Cílem výzkumu je zjistit, jaké zkušenosti mají lidé s postižením s tím, jak se mohou na území našeho státu pohybovat pěšky, na kole, na vozíku, případně skútru. Výzkum přináší doporučení, která vzešla od dotazovaných a která mohou pomoci zlepšit ulice a veřejný prostor pro všechny; doporučení jsou určena národním a místním vládním týmům pro dopravu a plánování a rozhodovacím orgánům.

Zeptali jsme se lidí s postižením, co by jim pomohlo, aby mohli častěji chodit pěšky nebo se pohybovat na kole, na vozíku, na skútru

79%

uvedlo, že vytvořit panel složený z osob s postižením, který přezkoumává politiku pro pěší a cyklistickou dopravu a dopravu osob na vozíku a dohlíží na to, aby se vláda zodpovídala.

73%

se domnívá, že znemožnit parkování vozidel na chodnících.

79%

si myslí, že financování údržby a rozvoje sítě chodníků.

88%

uvedlo, že zajištění služeb v docházkové vzdálenosti od jejich místa bydliště.

Zpráva k dotazníkovému šetření mezi osobami s postižením ke stažení

K dispozici je i stručné shrnutí zprávy, a to v několika formátech:

Řešení, která navrhují osoby s postižením

V rámci šetření sdílíme doporučení, která připravily osoby s postižením. Cílem těchto řešení jsou pro osoby s postižením bezpečnější, lépe přístupné a inkluzivní komunity a městské části.

Doporučení jsou následující:

1. Zajistit, aby se osoby s postižením mohly zapojit do politiky a praxe v oblasti pěší a cyklistické dopravy

Lidé s postižením potřebují lepší zastoupení při rozhodování, financování i realizaci, a to prostřednictvím placeného panelu ve všech vládách a orgánech místní samosprávy.

2. Vytvořit systém dlouhodobého účelového financování sítě chodníků za účelem jejich údržby a rozvoje

Vyčlenit finanční prostředky na zajištění lepší údržby a zpřístupnění chodníků.

3. Zamezit parkování na chodnících a řešit rušivé prvky na chodnících

Zakázat parkování na chodnících a zajistit efektivnější management možných rušivých prvků na chodnících, jakými jsou nabíječky elektromobilů nebo restaurační posezení.

4. Zlepšit přechody pro chodce, cyklisty a osoby na vozíku 

Zlepšit kvalitu a navýšit počet přechodů, včetně realizace snížených obrubníků na klidnějších ulicích a vyznačených přechodů, případně se světelnou signalizací na frekventovanějších dopravních komunikacích.

5. Zajistit, aby nástroje pro vyhledávání a plánování tras byly funkční i pro osoby s postižením

Vytvořit standardizované pokyny a postupy pro přístupné vyhledávání tras s vizuálním značením a hmatovými a zvukovými značkami.

6. Zajistit, aby osoby s postižením měly možnost volby a mohly zvolit bydlení v docházkové vzdálenosti od služeb a občanské vybavenosti

Upravit vnitrostátní pokyny pro plánování tak, aby se zajistilo budování nových staveb v těch správných lokalitách, a také aby rozhodnutí a plány usnadňovaly budování čtvrtí prostupných pro chodce, cyklisty a vozíčkáře.

7. Zlepšit dostupnost pomůcek pro mobilitu

Přezkoumat a odstranit překážky, které brání osobám s postižením v přístupu k pomůckám pro mobilitu, a zajistit, aby lidé měli přístup ke správné pomůcce pro mobilitu, kdykoliv ji potřebují.

8. Zlepšit trasy mimo silnice

Vypracovat pokyny a investovat do národních plánů pro zpřístupnění terénních tras všem.

9. Zlepšit integraci chůze a jízdy na kole či na vozíku se službami veřejné dopravy

Zajistit, aby stanice, přestupní uzly i vozy veřejné dopravy byly plně přístupné pro chodce, cyklisty a vozíčkáře. 


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)