Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Chceme být inkluzivní i v naší terminologii

25. 03. 2023

Aktivní pohyb je se týká také fyzicky postižených. Ti se mohou cítit vyloučení, když o aktivní mobilitě hovoříme jen jako o chůzi. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.  pro vás k tomuto tématu přeložil inspirativní článek z Velké Británie, o představitelích  společnosti Sustrans, kteří se snaží zavést nový termín „wheeling“, který by v sobě zahrnoval všechny způsoby aktivní mobility.  Originální znění článku můžete nalézt ZDE.

 

Chceme, aby chůze a jízda na kole byly dostupné a atraktivní pro všechny. K dosažení tohoto cíle je však nutné, abychom věděli, jaký dopad má způsob naší komunikace i to, jaká slova používáme. Náš výkonný ředitel Xavier Brice vysvětluje, jak a proč nyní pracujeme s termínem „wheeling“ (aktivní mobilita na kolech), který nám pomáhá zajistit, aby lidé na vozících a jiných pomůckách pro mobilitu (elektrické skútry atd.) nezůstávali opomenuti.

 

Foto: autor: Jon Bewley, photojb, dostupné z: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2022/may/how-were-making-our-language-more-inclusive/

 

Od založení společnosti Sustrans před více než 40 lety jsme se vždy snažili zlepšovat cesty, chodníky a další veřejná prostranství. Chceme zajistit, aby chůze a jízda na kole byly dostupné a atraktivní pro každého, a dobře víme, že tomu tak vždy není.  

Součástí úsilí o inkluzi je i snaha pochopit, jaký dopad má způsob naší komunikace a náš slovník, a proto v rámci naší práce budeme používat termín „wheeling/aktivní mobilita na kolech“.

 

Použití termínu „wheeling“ (aktivní mobilita na kolech)

Po konzultacích s neziskovkami, které se věnují osobám s postižením, jsme se rozhodli nadále ve své práci používat termín „aktivní mobilita na kolech“ – tento termín dělá naše aktivity i naše slova více inkluzivní pro všechny skupiny i jednotlivce.

 

Řada lidí pohybujících se na vozíku nebo na některém z elektrických vozítek se neztotožňuje s termínem „chůze“. Tito lidé se mohou v oblasti urbanismu a navrhování ulic a veřejného prostoru cítit vyloučení nebo opomíjení.

 

Jedním ze způsobů, jak to můžeme změnit, je začít používat termín „wheeling“ (aktivní mobilita na kolech), s nímž se tito lidé mohou lépe identifikovat. Pokud se tento termín dostane do naší mluvy a našeho myšlení, dostanou se do popředí zájmu i lidé s omezenou pohyblivostí, a můžeme je lépe zohlednit při plánování veřejného prostoru.

 

Tento termín prosazuje řada organizací zaměřených na osoby se zdravotním postižením, například Výbor pro mobilitu a lepší přístup ve Skotsku a organizace Wheels for Wellbeing, a používá ho i organizace Transport for All.

V posledních několika letech tento termín přijala také skotská vláda a Sustrans ve Skotsku.

 

Foto: autor: Elliot Manches, Centrum pro lepší stárnutí, dostupné z:  https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2022/may/how-were-making-our-language-more-inclusive/

 

Použití obou termínů současně

 

Sustrans bude používat tento termín společně s termínem „walking“ (chůze/pěší doprava).

Ačkoliv většina těch, kdo z důvodu omezení hybnosti jezdí na vozíku nebo skútru, preferuje termín „walking“ (aktivní mobilita na kolech), některým naopak víc vyhovuje, když mluvíme o chůzi či pěší dopravě.

Použitím obou dáváme každému člověku možnost ztotožnit se s tím termínem, který mu vyhovuje lépe, a tím nepřímo do našich aktivit zahrnujeme širší spektrum veřejnosti.

  

Definice termínu „wheeling“ 

 

Jedním z největších problémů termínu "wheeling" je jeho špatné pochopení, a to i v samotném dopravním sektoru a v rámci Sustrans.

Například nedávný průzkum společnosti Sustrans mezi zaměstnanci místní samosprávy, odborníky na dopravu, zástupci podniků a projektanty v celé Velké Británii ukázal, že většina  z nich si použitím tohoto termínu není jista. Z toho pro nás vyplývá, že musíme laickou i odbornou veřejnost vzdělávat tím, jak my sami s termínem pracujeme.

  

Budeme se tedy snažit tento termín jasně definovat vždy, když bude součástí naší práce.

Přijetím termínu „wheeling“ (aktivní mobilita na kolech) se zavazujeme, že budeme naslouchat lidem, kteří používají vozík nebo jinou pojízdnou pomůcku pro mobilitu, budeme je lépe zastupovat a zapojíme je do našich aktivit.

 

V návaznosti na to se budeme snažit navrhovat politiku a prostor, které budou plně přístupné pro kola i nohy a obecněji pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Isabelle Clement, ředitelka organizace Wheels for Wellbeing:

"Doporučujeme vždy používat výrazy "walking" a „wheeling“ společně.

 

"Obě slova vyjadřují činnost, při níž se někdo pohybuje tempem chodce, ať už stojí nebo sedí, jde nebo se pohybuje na kolečkách bez pomoci nebo s použitím jakýchkoli pomůcek pro usnadnění pohybu, včetně pomůcek pro chůzi, pomůcek na kolečkách, osobních asistentů nebo asistenčních zvířat."

  

V příštích několika měsících budeme zavádět termín „wheeling“ v rámci naší práce v online prostoru a prostřednictvím našich služeb a vyzýváme ostatní, aby se k nám připojili a používali tento termín společně s termínem pro chůzi.

  

Věříme, že každý má mít právo chodit pěšky nebo se s jakoukoliv pomocí pohybovat tak, aby se cítil bezpečně, pohodlně, a také vítaný.

 

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/opinion/2022/may/how-were-making-our-language-more-inclusive/


Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15)