Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Zóny setkávání: nový trend v dopravním řešení v Evropě

31. 03. 2023

Zóny setkávání jsou koncept sdíleného prostoru, který se v posledních letech stává stále běžnějším řešením dopravy a prostoru ve městech po celé Evropě. Tyto zóny jsou vytvořeny s cílem zklidnit automobilovou dopravu v centru města a umožnit tak větší prostor pro chodce, cyklisty a ostatní uživatele městského prostoru.

Bohužel, v České republice zatím není zavedení zóny setkávání možné kvůli absenci legislativních podmínek. Nicméně, aktuálně existuje návrh, jak zavést zóny setkávání do českých právních a technických norem. Tento návrh by mohl přinést mnoho výhod pro města a obce v celé České republice.

Zóny setkávání by mohly být přínosem pro menší města a obce, kde je mnohem větší potřeba regulovat automobilovou dopravu a vytvořit bezpečnější a přívětivější prostředí pro chodce a cyklisty. Tyto zóny by mohly být místem, kde by se mohli lidé setkávat, bavit se a společně trávit svůj volný čas.

Zavedení zóny setkávání by především zlepšilo kvalitu života v městských oblastech. Zóny by umožnily lidem trávit více času venku, což by mohlo vést k většímu zdraví a pohodě obyvatel. Zároveň by snížily dopravní zátěž a pomohly vytvořit nové komunity, což by posílilo sociální soudržnost v městech a obcích.

Zavedení možnosti zřizování Zón setkávání (sdílených veřejných prostorů) je v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility na období 2021-2030, Politikou architektury a stavební kultury ČR schválenou od 4.1.2023, má podporu Služby dopravní policie Policie ČR a je doporučeno jak akademickým výzkumem, tak publikovanou studií zpracovanou pro hl. m. Prahu.

O zónách setkávání

Sdílený prostor (v zahraniční odborné literatuře označovaný jako Shared Space, Begegnungszone, Zonde de rencontre, Woonerf) je moderní koncept uličního prostoru, běžně používaný v Evropě. Zóna setkávání je ulice či veřejné prostranství, jehož celá plocha může být rovnocenně využita pro pobytovou, obchodní, společenskou i dopravní funkci a ve kterém je rychlost provozu vozidel přirozeně regulována vzájemnou interakcí a vzájemnou ohleduplností mezi jednotlivými uživateli i stavebním uspořádáním prostoru.
Prověřit možnost většího rozšíření v České republice, to je cílem koncepční studie s názvem „Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku“, která je ke stažení na webu autorského týmu.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)