Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Některé z nejlepších projektů Ulice pro děti

12. 04. 2023

Bezpečí dětí je jednou z nejdůležitějších funkcí, které by měly ulice měst splňovat. Spolek vám přináší překlad článku, ve kterém GDCI oceňuje projekty měst po celém světě, jenž zlepšují bezpečnost dětí na ulicích. Tyto projekty mohou být inspirativní i pro města v České republice. Originální znění článku můžete nalézt ZDE.

 

Deset měst, která usilují o bezpečnější, přístupnější a celkově příjemnější ulice pro všechny děti a pečující osoby, v letošním roce posune svou práci na další úroveň, a to díky praktické pomoci celosvětového týmu expertů GDCI.

 

Jsme hrdí na to, že můžeme vyhlásit vybraná města projektu GDCI Ulice pro děti pro rok 2023. Zjistěte i vy, která jsou to města a jaké jsou jejich projekty.

 

Zdroj: Newmanstudio/depositphotos.com

 

Představujeme vybraná města

Každé z vybraných měst využije tuto příležitost a posune svou práci v projektu Ulice pro děti na další úroveň. Abuja v Nigérii se chystá proměnit koncepci ulice v blízkosti střední školy. Cuenca v Ekvádoru bude transformovat ulici v blízkosti školky, která se nachází v rychle se rozvíjející městské části. V tureckém Istanbulu projde proměnou ulice u základní školy, kde je nutné zajistit především bezpečné prostředí pro děti, které chodí do školy pěšky, a současně vytvořit víc možností k dětské hře. Město Leon v Mexiku bude usilovat o propojení mimoškolních kroužků a aktivit s příměstskými částmi, a současně o posílení aktivní mobility tak, aby její možnosti mohly využít celé místní komunity. V perské Limě projde úpravami křižovatka vedle základní školy a školek v historickém centru města. Lusaka v Zambii bude zvyšovat bezpečnost a přístupnost ulice v blízkosti historických památek a školy. Brazilské Recife cílí na transformaci ulice s nezpevněným povrchem s cílem zvýšit pohodlí a bezpečnost těch studentů a zaměstnanců, kteří do zdejší školy chodí pěšky. Chilské Santiago provede dočasnou intervenci v blízkosti dvou škol a dvou náměstí podél centrální nákupní třídy. V indonéském Solu vybudují bezpečnější a atraktivnější pěší trasu v blízkosti nižší střední školy tak, aby vyhovovala potřebám dětí, pečujících osob a seniorů, a to na základě participačního procesu zaměřeného na mladé lidi. A konečně v libanonské Tyře se rozhodli zavádět vize bezpečných a zdravých ulic prostřednictvím řady aktivit, programů, workshopů a osvětových setkání.

 

"Stále víc měst po celém světě dochází k závěru, že vytvořit Ulice pro děti je nutnost,“ říká Skye Duncanová, výkonná ředitelka GDCI. „Města, která byla letos vybrána v rámci projektů Ulice pro děti, prokázala v tomto směru strategické myšlení, politickou odvahu a vedení, díky kterým mohou teorii proměnit v realitu.“

 

„Ulice bezpečné pro děti jsou základní součástí dopravní infrastruktury města,“ říká Janette Sadik-Khanová, předsedkyně GDCI. „Promítneme-li potřeby našich dětí do budování chodníků a křižovatek, vytvoříme pevný základ pro silnou komunitu a vrátíme ulicím život.“

 

Každé z deseti vybraných měst bylo součástí projektu GDCI 2022 Streets for Kids Leadership Accelerator, a my v GDCI jsme nadšení, že můžeme poskytnout intenzivnější podporu při uvedení těchto projektů do života.

 

„Program Leadership Accelerator nám ukázal, že města po celém světě doslova dychtí po realizaci projektů v rámci Ulice pro děti,“ říká Anna Siprikova, Senior Program Manager GDCI pro program Ulice pro děti.

 

„Původní skupina programu Leadership Accelerator zahrnovala dvacet měst; všechna jsou vzorem pro ostatní, pokud jde o to, jak znovu promyslet a transformovat ulice, aby byly lepším prostorem pro děti a pečující osoby.“

 

„Každé z deseti měst obdrží až 20 tisíc dolarů spolu s odbornou pomocí týmu GDCI pro Ulice dětem. Přečtěte si další informace o jednotlivých městech a jejich projektech v rámci Ulice pro děti.“ 

 

S pozdravem,

Tým programu Ulice pro děti

 

P.S.: Znáte někoho, kdo v některém z vybraných měst pracuje na projektech Ulice pro děti? Poblahopřejte jim a pomozte tak oslavit jejich úspěch!

Vybrané projekty:

 

Abuja v Nigérii začíná s rozsáhlou kampaní, jejímž cílem je zvýšit informovanost a podpořit bezpečnější podmínky pro děti, které jezdí městem na kole. Součástí iniciativy bude řada akcí přímo na ulicích, seminářů pro zúčastněné strany, a také modernizace infrastruktury na podporu bezpečné a dostupné cyklistiky pro děti.

 

Město Cuenca v Ekvádoru se rozhodlo transformovat ulici v blízkosti školky pro děti do 5 let, která se nachází v rychle se rozvíjející čtvrti. Projekt klade důraz na omezení rychlosti motorové dopravy, a také na propojení školky s nedalekým parkem. Díky silnému důrazu na monitorování a vyhodnocování má tato intervence značný potenciál expandovat na celoměstský program pro školní ulice.

 

V tureckém Istanbulu se ulice v blízkosti základní školy promění v bezpečné prostředí pro děti, které chodí do školy pěšky, a současně díky lepšímu propojení se stávajícím volným prostranstvím vznikne více příležitostí k hrám.

 

León v Mexiku si klade za cíl podporovat aktivní způsoby dopravy a propojit mimoškolní kluby s okolním prostorem takovým způsobem, který je prospěšný pro celou komunitu. Vytvořením bezpečných a přístupných stezek bude projekt motivovat žáky a studenty, aby do svých mimoškolních klubů, které se často nacházejí v chudších částech města, chodili pěšky nebo jezdili na kole. Cílem projektu je také zlepšit městské prostředí vytvořením živého veřejného prostoru v okolí klubů, který by mohla využívat širší komunita.

 

peruánské Limě bude upravena křižovatka v sousedství základní školy v historickém centru města. Škola je zapojena do programu "Bezpečné cesty do škol", jehož cílem je podporovat bezpečné a aktivní cesty školáků prostřednictvím intervencí do fyzického prostředí a vzdělávacích iniciativ. Upravená křižovatka zajistí studentům bezpečnější a dostupnější trasu a podpoří zdravější způsoby dopravy i pro širší veřejnost.

 

Lusaka v Zambii se snaží zvýšit bezpečnost a přístupnost ulice v blízkosti historických památek a školy. Zambijská organizace Zambia Road Safety Trust již uspořádala pět úspěšných Dnů bez aut, na kterých demonstrovala výhody designu zaměřeného na lidi s prioritou pro bezpečnost a pohodu chodců.

 

V brazilském městě Recife bude mít projekt dlouhodobý dopad díky trvalé proměně v současnosti nezpevněné ulice; tyto úpravy zvýší bezpečnost a pohodlí žáků a pečujících osob, kteří do školy chodí pěšky, a díky aktivaci dosud nevyužívané otevřené zelené plochy poskytne více příležitostí k hrám zdejší nízkopříjmové komunitě.

 

V chilském Santiagu se bude testovat dočasný zásah do designu ulic, který má zlepšit podmínky pro chodce a cyklisty z řad školáků podél centrální nákupní třídy. Výsledky budou vodítkem pro budoucí zlepšení v této lokalitě.

 

V indonéském městě Solo vznikne bezpečnější a atraktivnější pěší trasa v blízkosti nižší střední školy, která bude vyhovovat dětem, pečujícím osobám i seniorům, a to na základě participačního procesu zaměřeného na mládež.

 

A libanonský Tyre bude realizovat vize bezpečných a zdravých ulic prostřednictvím řady aktivit, programů, workshopů a osvětových setkání ve spolupráci s místní školou; tyto aktivity pak vyvrcholí pilotním návrhem koncepce pro školní ulici.

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Děti (Občan, tag38)