Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Evropský rok cyklistiky 2024 je na dosah

26. 06. 2023

Rok 2024 může být evropským rokem cyklistiky! Philip Amaral ve svém článku popisuje, jak každý občan evropské unie může pomoci tomu aby tomu tak skutečně bylo. Díky spolku partnerství pro městskou mobilitu, který zajistil překlad toho článku si ho můžete přečíst i v češtině. Originální znění článku můžete nalézt ZDE

 

Zdroj:ECF

 

ECF nedávno zaslala předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové dopis podepsaný 33 členy, ve kterém ji žádá, aby rok 2024 vyhlásila Evropským rokem cyklistiky. Zde vysvětlujeme, proč je to důležité - a jak i vy můžete pomoci, aby se tak opravdu stalo!

Evropská komise správně načasovala vyhlášení roku 2024 Evropským rokem cyklistiky. Evropský parlament o to Komisi oficiálně požádal v únorovém jednomyslně přijatém usnesení. Stejný požadavek vznesla svou vlastní deklarací i rostoucí koalice 15 zemí EU. Co je to ale vlastně Evropský rok a proč si myslíme, že bude pro cyklistiku užitečný?

 

Co je Evropský rok?

Evropský rok je osvětová kampaň na konkrétní téma, která má podpořit diskusi a dialog mezi zeměmi EU. Je to způsob, jak orgány EU prioritně řeší určitou problematiku, která se dotýká všech zemí EU a občanů, s cílem informovat a změnit přístup.

Téma Evropského roku navrhuje Komise. Obvykle se tak děje během projevu předsedy Komise o stavu Unie. O návrhu pak diskutuje a nakonec jej přijímá Evropský parlament a vlády členských států EU.

Mnohé z těchto Evropských roků nabízejí mimořádné možnosti financování místních, regionálních a celostátních projektů, které se zabývají konkrétním tématem. Důležité je, že se jedná o silný politický signál všem institucím EU a národním vládám, že by se danému tématu měla při tvorbě politik věnovat zvláštní pozornost.

 

Proč potřebujeme zvláštní rok, abychom uznali význam cyklistiky?

Evropa je blízko tomu, aby se z několika málo míst, o kterých se ví, že jsou vhodná pro cyklistiku, stala kontinentem, kde je cyklistika plnohodnotným způsobem dopravy. Desítky zemí EU zavádějí své národní cyklistické strategie. Řada obcí buduje cyklistickou infrastrukturu a motivuje své občany k jízdě na kole. Když se s kýmkoli na světě bavíte o cyklistice, často vzpomenete některou evropskou zemi nebo město. Evropané na kole ujedou miliardy kilometrů ročně, a to jak v každodenním životě, tak při sportu nebo rekreaci. Stále více podniků využívá k doručování zboží a služeb nákladní jízdní kola. Komise navrhne novou politiku v oblasti cyklistiky, jak v březnu oznámil výkonný místopředseda Frans Timmermans, v reakci na oficiální výzvy Evropského parlamentu a vlád EU.

Evropský rok cyklistiky 2024 by byl tou pravou jiskrou, kterou Evropa potřebuje, aby přiměla miliony Evropanů sednout na kolo. Evropa nyní potřebuje cyklistiku více než kdy jindy. Sto měst se zavázalo, že se do roku 2030 stanou klimaticky neutrálními. Nové politiky EU budou pravděpodobně vyžadovat, aby evropská města vytvořila a realizovala plány udržitelné městské mobility s cílem snížit emise uhlíku v odvětví dopravy. Cílů evropské Zelené dohody nelze dosáhnout, aniž by více Evropanů, zejména ve městech, dávalo přednost jízdě na kole před jízdou autem.

Považujte Evropský rok cyklistiky za podnět k veřejné aktivitě. Vyhlášení roku 2024 rokem cyklistiky je jasným politickým signálem pro všechny úrovně státní správy v Evropě a pro všechny občany, že jízdní kolo má v našich zvyklostech a politikách mobility ústřední postavení a že si zaslouží stejnou politickou, finanční a veřejnou pozornost jako ostatní druhy dopravy. Koneckonců, cyklistika je nedílnou součástí evropské historie a kultury – musíme ji oslavovat, a tím ji zpřístupnit všem.

 

Zdroj:ECF

 

Pomozte nám realizovat Evropský rok cyklistiky 2024

Pokud žijete v Evropě, můžete svůj hlas v této kampani využít. Napište přímo předsedkyni Komise von der Leyenové, že podporujete žádost Evropského parlamentu, aby byl rok 2024 vyhlášen Evropským rokem cyklistiky. Hlasy mnoha evropských občanů ji mohou pomoci přesvědčit, aby k tomuto kroku přistoupila. Můžete tak učinit prostřednictvím tweetu nebo přímo e-mailem. Při sdílení použijte hashtag #EYOC2024 (Evropský rok cyklistiky).

Ozvěte se. Oslavme společně rok 2024 jako Evropský rok cyklistiky!


Tweet přímo předsedkyni Komise Ursule von der Leyenové:

"Dear @vonderleyen, I support the @Europarl_EN request to make 2024 the European Year of Cycling. Europe needs more #cycling to achieve the Green Deal and to make our cities and towns more sustainable! #EYOC2024"

Ke svému tweetu přiložte tuto grafiku a používejte ji co nejčastěji, ať už tweetujete, nebo sdílíte obsah na jiných sociálních sítích.

 

Napište e-mail prezidentce von der Leyenové (pro odeslání zprávy klikněte zde):

Vážená paní předsedkyně von der Leyenová - vyzývám Vás, abyste vyslyšela výzvu Evropského parlamentu a vyhlásila rok 2024 Evropským rokem cyklistiky. Evropa potřebuje více cyklistiky, která pomůže vyčistit ovzduší, bojovat se změnou klimatu a učinit místa, kde žijeme, udržitelnější pro všechny. Desítky evropských zemí a měst zavádí nové politiky na podporu cyklistiky a budují další kilometry cyklistické infrastruktury. Jízdní kolo se dotýká prakticky všech našich životů. Potřebujeme však jasný signál ze strany EU, že jízdní kolo zaujímá zvláštní místo nejen v naší kultuře, ale i v našem každodenním životě, v našich městech a v naší ekonomice. Učiňme rok 2024 rokem jízdního kola!

zdroj: Philip Amaral, ECF


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)