Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Dostupnost a doprava. Příklady z praxe. Vídeň

15. 11. 2023

Spolkové ministerstvo pro klima, životní prostředí, energetiku a mobilitu (BMK) Vídeň 2022, uveřejnilo příklady z praxe jak může být přístupnost v dopravě úspěšná. 
Cílem brožury je povzbudit ty, kterých se to týká, a také dopravní a infrastrukturní společnosti a správní orgány, aby k tématu přistupovaly pozitivně. Smyslem je nahlížet na přístupnost jako na nutnost a potenciál pro další rozvoj a uznat ji jako nezbytný předpoklad pro plánování a rozvoj dopravních projektů. Dokument je v němčině a díky fotografiím se mu dá lehce rozumět. Více zde.


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Ostatní (Občan, tag41)