Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

20km/h v centru Frankfurtu

04. 04. 2024

Evropská města omezují maximální povolené rychlosti. Standard je 50km/h, některá města 30km/h (např. Paříž, Brussel, Helsinky, Zurich) a ve Frankfurtu se jezdí například v centru jen 20km/h. Samozřejmě se omezuje i parkování, jak počtem parkovacích míst, tak cenou za stání. Důvod? Kvalita života místních obyvatel.

Snížená rychlost, nemožnost nebo cena parkování často uživatele automobilů odrazuje a tady nastává ten nejdůležitější moment - automobilisté buď pojedou na kole, MHD nebo přijdou pěšky. A tím se zlepšuje životní prostředí a kvalita života v dané lokalitě. 

Zdroj: Portál řidiče


Štítky: Hluk a vibrace z dopravy (Fakta a čísla, tag10), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)