Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pocitová mapa - proč?

18. 04. 2024

Pocitová mapa nabízí možnost zapojit občany, aby se vyjádřily k otázkám:

  • Kam rádi chodíte na procházku?
  • Kde se Vám líbí?
  • Kde se necítíte bezpečně?
    Kam byste nepustily děti?

Nebo:

  • Kam se nedostanete pomocí MHD? 
  • Co Vám chybí na Vašem sídlišti?
  • Kde Vám chybí přechod pro chodce?

Mapování probíhá buď offline - kdy sezvete obyvatele města a oni do vytištěné mapy vyznačí zmíněné body. Nebo on-line varianta - kdy občané vyplní pocitovou mapu offline. Nejlepší je zřejmě oboje - mapování bude reprezentativnější a relevantnější.

Potom se data zanalyzují, zveřejní webový náhled výsledků. Výsledky se dají využít jako podklady pro plánování investičních akcí, informací pro městskou policii, k vytváření koncepce dopravy a zjištění priorit města z hlediska občanů.


Štítky: Digitalizace (Role města, tag4), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Děti (Občan, tag38), Ženy (Občan, tag39), Senioři (Občan, tag40), Veřejný prostor (tag42), Lidé s omezenou hybností a zdravotně postižení (tag43), Bezbariérovost (tag44), Cykloturistika (tag46)