Vídeňská třída Mariahilfer Straße získala mezinárodní ocenění a u nás se vedou o ní spory

30. 06. 2016

Přestavba vídeňské ulice Mariahilfer Straße z rušné ulice plné automobilů na pěší nákupní třídu získala ocenění mezinárodní organizace Environmental Design Research Association jako příklad zvláště povedeného a udržitelného městského projektu. Odborná porota ocenila vedle výsledné podoby ulice i způsob, jakým vídeňská radnice zapojila veřejnost.

Problém je v tom, že když byla v některých českým městech prezentována tato přestavba, tak vzbudila spíše nedůvěru. Často byl zpochybňován i její ekonomický přínos na podnikání v dané oblasti. Možná ale tato nedůvěra spočívá jen v tom, že se nám do takovýých rekosntrukcí nechce. Vždy je jednodušší říci, to nejde, než si udělat nejen průzkum mezi obyvateli, ale ještě s nimi diskutovat a přesvědčovat je o tom, že přestavba bude pro lidi přínosem. Proto i v rámci platformy značky Město s dobrou adresou je dán takový důraz na úvahy o významu základní páteřní komunikační sítě ve městě. V českém kontextu je spojována jen s automobilovou dopravou, platforma ji spojuje především s veřejným prostorem. Více novinek z této oblasti je možné shlednout na webu akademie městské mobility zde.

A nyní se vraťme k Vídni. Vídeňská ulice Mariahilfer Straße je dnes jednou z nejznámějších nákupních tříd v Evropě. Bulvár spojující centrum Vídně s nádražím Westbahnhof byl sice již řadu desetiletí plný obchodů, ale také motorových vozidel. Uzavření ulice pro auta a její přeměna v pěší zónu s bohatým městským mobiliářem z Mariahilfer Straße učinila oblíbené místo pro trávení volného času i setkávání.

Právě tuto přeměnu ocenila na svém zasedání v americkém Wisconsinu mezinárodní organizace Environmental Design Research Association (EDRA) v kategorii „Great Places“ jako příklad zvláště podařeného a trvale udržitelného městského projektu. Přestavba Mariahilfer Straße nejen snížila zatížení dopravou, emisemi i hlukem a vytvořila městský bulvár, odborná jury navíc vyzdvihla i zapojení veřejnosti do celého projektu. V prvotní části Vídeň představila prototypy potenciálního mobiliáře, aby obyvatelé mohli otestovat jeho design, získali lepší představu o navrhovaných změnách, ale také aby se o zklidnění ulice začali více zajímat. Podle EDRA může proměna vídeňské Mariahilfer Straße sloužit jako zajímavý příklad pro plánování i realizaci zklidňujících projektů v dalších městech.

V další kategorii „Place Planning“ vybrala porota EDRA složená z designérů či výzkumníků plán umožňující dospívajícím studentům v americkém Clevelandu podílet se na podobě veřejného prostoru. Vítězem „Place Research“ se stala publikace o obnovitelných zdrojích, prvenství v „Place Book“ si odnesla designérská kniha zaměřená na potřeby lidí s autismem či jinými poruchami.

Foto: Mariahilfer Straße© Bureau B+B

(ml) Praha, 21. 6. 2017

Zprávu pro web připrail: Martin Landa, Zahraniční kancelář města Vídně, Karmelitská 25, 118 00 Praha 1, M +420 776 373 332, E landa@eurocommpr.cz, W www.eurocommpr.cz

Zastupitelstvo města Vídně pověřilo společnost Eurocomm-PR, podnik spadající pod Wien Holding, zahraniční komunikací vídeňské městské správy. Zahraniční kanceláře města Vídně vznikly kromě Prahy i v Bělehradě, Budapešti, Krakově, Lublani, Sarajevu, Sofii a Záhřebu

Aktuality