Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

21. 11. 2018

Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto konal seminář, jehož cílem bylo zároveň shromáždit podněty a směry pro tvorbu dokumentu. Akci organizovalo společně několik organizací – kromě Asociace měst pro cyklisty se na něm podíleli také město Jičín a Královéhradecký kraj.

Veřejné debaty o podobě budoucí automobilové, pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy v Jičíně se účastnili nejen klíčoví radní v čele se starostou města Janem Malým, ale také pracovníci městského úřadu, zástupci neziskových organizací a místních iniciativ, ale jednoduše všichni, koho téma mobility oslovuje a kdo měl zájem promluvit do budoucí podoby města.

Den mobility začal workshopem na téma plánování mobility a zapojení města do kampaně City Changers. Tento workshop byl v první řadě určen pro zastupitele města a odbornou veřejnost. Jeho cílem bylo definovat kostru možných kroků směřujících k naplnění strategického rámce Česká republika 2030 v oblasti mobility. Den mobility pokračoval seminářem na téma - Strategický rámec Česká republika 2030, který byl určen i pro širokou veřejnost.

Výsledkem více než čtyřhodinové akce byla řada námětů, přímo v areálu kina potom účastníci diskuse mohli zapracovat své připomínky do pocitových map.

Na seminář navazovala plynule vernisáž dvou dánských výstav „Spokojení Dánové“ a „Dobré město“, které do Jičína zapůjčilo Velvyslanectví Dánské republiky. Na výstavy se potom mluvčí často odvolávali při otázkách zaměřených na rozvoj města. „Dánský přístup je inspirací, její přenos do prostředí Česka je ale skutečným oříškem,“ zaznělo mimo jiné z úst jednoho z mluvčích v diskusi.

„Jak bude ošetřený pohyb cyklistů na nově rekonstruovaných krajských silnicích II. třídy?“ „A co senioři, kteří nevlastní automobil?“ „Bude město tak bezpečné, aby se v něm mohly samostatně pohybovat děti?“ Na tyto a podobné otázky se ptali účastníci setkání.

I když chystaný plán mobility může dát odpovědi na řadu z nich, pro realizaci je především důležité, kdo za strategií bude stát, zda pro její realizaci budou vytvořené podmínky na úrovni města a regionu. Právě to je důležité více než plán samotný. Na závěr proto přítomní podpořili myšlenku na vytvoření podpůrné národní kampaně City Changers, která by pomohla nacházet shodu v principech tam, kde se potkávají různé uživatelské skupiny.

Den mobility skončil v 19 hodin promítáním filmu „Lidský rozměr“ o práci dánského architekta a urbanisty Jana Gehla. Více o něm najdete v rozhovoru s autorem Andreasem Dalsgaardem. Obě výstavy zůstanou po ukončení dne mobility přístupné veřejnosti do konce roku 2018.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36), Dánské výstavy (Občan, tag37)