Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Česká republika se připojila k memorandu o cestovním ruchu v Dunajském regionu. Co to pro nás znamená?

27. 11. 2018

Memorandum o společné podpoře cestovního ruchu podepsala politická reprezentace celkem 14 zemí dunajského regionu, jejímž členem je i Česká republika. Ten sdružuje celkem 14 zemí, devět z nich jsou členy EU zabývajících pět států je neunijních. Společná strategie vznikla v roce 2011, spojuje 14 zemí podél řeky Dunaje a pokrývá oblast, kde žije více než 112 milionů lidí neboli jedna pětina obyvatelstva EU. Region Podunají zahrnuje nejúspěšnější, ale zároveň také nejchudší regiony EU. HDP na obyvatele nejbohatších regionů byl v roce 2015 šestkrát vyšší než v případě nejchudších regionů. Propast je pak mnohem větší v porovnání se zeměmi mimo EU.

Hlavní cíle Strategie proto jsou (více v dokumentu ke stažení – dole na stránce):

 • Prioritní oblast 1A “Zlepšení mobility a multimodality: vnitrozemské vodní cesty“
 • Prioritní oblast 1B “Zlepšení mobility a intermodality: železnice, silnice a letecká spojení“
 • Prioritní oblast 2 "Podpora udržitelnější energetiky“
 • Prioritní oblast 3 "Podpora kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů“
 • Prioritní oblast 4 "Obnova a zachování kvality vody“
 • Prioritní oblast 5 "Řízení rizik pro životní prostředí“
 • Prioritní oblast 6 "Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy“
 • Prioritní oblast 7 "Rozvoj znalostní společnosti (pomocí výzkumu, vzdělávání a informačních technologií)
 • Prioritní oblast 8 "Podpora konkurenceschopnosti podniků“
 • Prioritní oblast 9 "Investice do lidských zdrojů a dovedností“
 • Prioritní oblast 10 "Zvýšení institucionální kapacity a spolupráce“
 • Prioritní oblast 11 "Spolupráce pro větší bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu a závažné trestné činnosti“

Tématem je celé široké povodí a navazující infrastruktura. Česká republika je součástí širšího regionu, a přestože sama nemá přístup k Dunaji, účastní se tak řešení řady otázek. K oblastem Podunajské strategie, v nichž ČR patří k nejaktivnějším, lze počítat energetiku, životní prostředí, cestovní ruch nebo rozvoj znalostní společnosti a bezpečnost. Sama je pak společně s Maďarskem koordinátorem jedné z oblastí, kterou je podpora udržitelné energetiky. Národním koordinátorem Podunajské strategie v ČR je Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

V dnešním globalizovaném světě závisí čím dál tím na řešení problémů v mezinárodním měřítku. Téma napojení regionu tak obsahuje v jednom balíčku tři témata, která spolu úzce souvisí: mobilita a multimodalita, energetika a cestovní ruch. Členění témat najdete v obrázku připojeném ve fotogalerii tohoto článku. 

Společné memorandum je politickým prohlášením dobré vůle ke spolupráci. Česká republika nyní připravuje novou strategii mobility a může navázat na závěry posledního mezinárodního fóra, které se konalo 18. – 19. října 2018 v bulharské Sofii. Zde je reportáž České televize.

Téma páteřních tras a dobudování infrastruktury pro udržitelný cestovní ruch, to jsou výzvy nejen pro Českou republiku. 


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)