Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

OP URBACT informační den

18. 01. 2019

Byla otevřena poslední výzva Operačního programu URBACT III. Jedná se o výzvu pro Sítě měst.

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst. V rámci výzvy pro Sítě měst by města měla vytvořit partnerství 7 – 10 měst z celé Evropy, ve kterém si budou vyměňovat zkušenosti v oblasti vybraného tématu a tvořit místní akční plán pro své město.

Při příležitosti aktuální výzvy pořádá Národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na Ministerstvu pro místní rozvoj, v Akademii veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1. Svoji účast na informačním dnu potvrzujte, prosím, elektronicky na email: marketa.horska@mmr.cz, nejlépe do 22. 1. 2019. Během informačního dnu budou též představeny již realizované projekty v rámci tohoto programu se zapojením českých měst.

Více informací o výzvě naleznete na těchto odkazech:

http://www.urbact.eu/posledn%C3%AD-v%C3%BDzva-op-urbact-iii-pro-s%C3%ADt%C4%9B-m%C4%9Bst-je-nyn%C3%AD-otev%C5%99ena

http://www.urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

V příloze je také možné najít podmínky výzvy a manuál pro Sítě měst, kde o výzvě a fungování těchto sítí naleznete detailní informace.

Za účelem asistence při hledání partnerů v této výzvě byl spuštěn nástroj pro hledání partnerů, kde města hledající partnery mohou zveřejnit své nápady:

http://urbact.eu/partner-search-tool

V příloze je rovněž přiloženo ještě pár nabídek od měst, která hledají partnery pro spolupráci, a tabulku témat, o která se zajímají španělská města. Španělský informační den je s mezinárodní účastí a je možné se na něj registrovat zde:

http://urbact.eu/infodayes-2019-creating-networks-urbact-apn-call

Zdroj informací:

Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl

odbor regionální politiky

oddělení urbánní politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 864 238

e-mail: eliska.pilna@mmr.cz

http://www.mmr.cz

 

www.urbact.eu

https://twitter.com/urbact_cz?lang=cs

https://www.facebook.com/urbactcz/?ref=settings

www.urbact.cz

 


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)