Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Proč Vídeň podporuje jízdu na kole?

01. 04. 2019

V neděli 31. 3. se konala v pořadí už devátá oficiální cyklojízda ve Vídni. Během ní jsme se setkali s radní města pro mobilitu, paní Marií Vassilakou a natočili s ní krátký vzkaz pro česká města.

Vídeň svoje opatření zakládá na dlouhodobém plánu, jenž směřuje ke konkrétním cílům.  

Konkrétně pro oblast dopravy chce město do roku 2025 snížit podíl motorizované individuální dopravy na 20 %,  15 % v roce 2030, a mnohem méně než 15 % do roku 2050. 

Dělba přepravní práce města Vídně. Zdroj: město Vídeň

Konkrétní výsledky města Vídně pak ukazují pravidelné ročenky Doprava v číslech. Cesta od cílů k opatřením doprovázeným dlouhodobou komunikací s veřejností - to je recept Vídně.

Podrobnosti o strategickém plánu Vídně, stejně jako aktuální čísla zaměřená na dopravu najdete zde.

Uvedené přehledy vznikají ve spolupráci se Zahraniční kanceláří města Vídně. Více najdete na www.eurocommpr.cz.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)