Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Konference k Plánům udržitelné městské mobility (Groningen 17.-18. 6. 2019)

17. 06. 2019

V současné chvíli připravuje řada českých měst, nebo už ho má, tzv. Plán udržitelné městské mobility (PUMM). První doporučení k jeho zpracování vyšly na evropské úrovni koncem roku 2013, v Česku pak v roce 2015. Od té doby sloužily jako základní referenční dokumenty pro všechny odborníky, kteří se podílejí na přípravě a realizaci PUMM.

Původní doporučení sice stále slouží svému účelu, během posledních let se však v mnoha oblastech městské mobility objevila celá řada nových trendů a praktických zkušeností. Proto nastal čas znovu promyslet, přehodnotit a aktualizovat původní vydání. Rozsáhlý proces aktualizace pokynů pro evropské PUMM byl zahájen v roce 2018 revizí původních pokynů. Součástí procesu je i příprava doplňujících pokynů ke konkrétním aspektům PUMM.

Druhé vydání Doporučení pro PUMM

Druhé vydání Doporučení pro evropské PUMM představuje významný milník pro zavádění nové kultury plánování v evropských státech. Cílem této komplexní revize je integrovat trendy dynamického vývoje v mnoha oblastech městské mobility i bohaté zkušenosti, které se od roku 2013 nastřádaly při realizaci plánů udržitelné městské mobility.

Tento veřejný návrh je výsledkem jednoleté intenzivní spolupráce se zainteresovanými partnery. Proces koordinovali hlavní autoři z Ruprecht Consult a řídil speciální redakční výbor, tvořený organizacemi DG MOVE, CIVITAS SUMP, Eltis, INEA, DG REGIO, JASPERS a předními odborníky na výzkum mobility. Příprava a hodnocení návrhu probíhalo v úzké spolupráci s komunitou kolem plánování udržitelné městské mobility. V celé Evropě se konala řada seminářů s odborníky z výzkumu i praxe, počínaje rozsáhlým průzkumem a tematickým zasedáním na konferenci k PUMM v roce 2018. Zvláštní pozornost byla věnována zpětné vazbě, kterou se podařilo získat od nejrůznějších měst a regionů.

Tento dokument je návrhem nového vydání Pokynů pro PUMM a byl připraven speciálně pro šestý ročník konference PUMM, která probíhá nyní v Groningenu, ve dnech 17.-18. 6. 2019.

Klíčem pro pochopení nového přístupu se stala prezentace jednoho z hlavních autorů Siegfrieda Ruprechta, která proběhla na úvodním plenárním zasedání a navazující diskuze, zaměřené na získání zpětné vazby: diskuze u kulatých stolů proběhly v malých skupinách, naopak zasedání ve foyer ve větším měřítku. Oba formáty zajistily, aby šanci přispět měl každý účastník.

Pro ty, kdo se konference zúčastnit nemohou je zde možnost poskytnout zpětnou vazbu online, a to v termínu od 17. 6. do 9. 7. 2019 na tomto odkazu: https://qeurope.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9HmxUtbWcJ6bHQF

Finální verze bude zveřejněna na konferenci CIVITAS Forum 2.- 4. října 2019 v Grazu.

Pokyny ke konkrétním tématům či prostředí

Koncepce PUMM, to je evropský úspěch, ke kterému přispělo mnoho subjektů a z něhož dnes těží řada měst a jejich obyvatel. Kolem koncepce PUMM se zformovala celá komunita: odborníci spolu sdílejí příklady dobré praxe, na platformě ELTIS jsou (většinou bezplatně) k dispozici četné nástroje a know-how (https://www.eltis.org/), byla založena koordinační platforma hlavních zainteresovaných subjektů a projektů a od roku 2014 se každoročně konají konference PUMM.

Stále větší znalostní základna však rovněž znamená rostoucí diferenciaci pokynů a riziko, že odborníci ztratí přehled o tom, kde a jak mohou získat relevantní rady a pokyny pro svou konkrétní situaci. Proto byl během loňského roku vytvořen ucelený oficiální souhrn pokynů pro PUMM, jehož cílem je prostřednictvím několika projektů a organizací zachytit dostupné znalosti. Instruktáže a pokyny uvedené v tomto souhrnu jsou doplňkem původních Pokynů pro PUMM – zpracovávají obtížné aspekty plánování do větších podrobností (např. institucionální spolupráci), aplikují PUMM do konkrétních podmínek (např. metropolitní regiony), poskytují návod k tomu, jak v procesu plánování prosadit důležité strategické cíle (např. oblast zdraví) či technické koncepce (např. automatizace).

Veřejné návrhy první řady dokumentů ze souhrnu byly připraveny přímo pro konferenci k PUMM a jsou k dispozici v rozkládací tabulce, kterou najdete na níže uvedeném odkaze. Kromě toho mohou všechny zainteresované strany poskytnout zpětnou vazbu přímo autorům, a to na odkazech v rozkládací tabulce, kterou najdete na daném odkaze.

https://www.eltis.org/guidelines/second-edition-sump-guidelines

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)