Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Bezpečnější silnice, bezpečnější města: Jak zvýšit bezpečnost dopravy v evropských městech (PIN Flash 37)

09. 07. 2019

Větší i menší města jsou domovem pro 72 % populace Evropské unie. Jsou tedy i místem, kde začíná a končí většina vykonaných cest.

Řídit způsob, jakým se lidé a zboží v tomto prostoru pohybují, to znamená řešit obrovské množství často protichůdných a neustále se měnících potřeb a problémů.

Počet obyvatel ve městech stále roste, populace obecně stárne. Protože obavy z dopravní přetíženosti a znečišťování životního prostředí hýbou celou politickou scénou, lidé jsou motivováni k využití dopravy pěší a cyklistické. Stále častěji se objevují nové formy mobility.

Bezpečnost není vždy tou nejvyšší prioritou. Jak ukazuje tato nová zpráva, v mnoha evropských zemích počet usmrcených a vážně zraněných osob na komunikacích v městských oblastech neklesá tak rychle jako na jiných typech pozemních komunikací.

Další nepřehlédnutelný trend se týká počtu úmrtí zranitelných účastníků dopravy – neklesá totiž tak rychle jako v případě počtu úmrtí osob, které cestují motorovým vozidlem. Statistika je neúprosná – 70 % úmrtí na městských komunikacích se týká chodců, cyklistů a řidičů jednostopých motorových vozidel.

I když existují nové technologie, které mohou pomoci tato čísla v budoucnosti redukovat, například Intelligent Speed Assistance nebo automatizované nouzové brždění s detekcí chodců a cyklistů, bude to trvat ještě desítky let, než se přínosy těchto systémů projeví naplno.

A mezitím bude řešení hlavních příčin úmrtí a vážných zranění na městských silnicích především úkolem státních a místních správních orgánů. I když základem jsou změny v infrastruktuře, neméně důležité je vymáhání dodržování rychlostních limitů, zákonů o řízení pod vlivem alkoholu a dalších rizikových faktorů.

Město může být dynamickým a inovativním prostředím. Mnozí z nás vítají to úžasné množství nových způsobů mobility, které se během posledních několika let objevilo. Sdílená jízdní kola a elektrokola, sdílené skútry, které lze zanechat kdekoliv, taxislužby s podporou mobilních aplikací, doručení potravin a dalšího zboží na jízdním kole nebo motorce – to jsou některé z mnoha služeb z poslední dekády. Problém je, že politika a regulace nestačí držet krok. Ve většině států chybí zákonná úprava o tom, kde a jak mohou jezdit elektrické skútry. Žádný ze států neshromažďuje souvislé údaje o vážných zraněních a úmrtích, na kterých se tato vozidla podílejí. A to se musí změnit.

Inovace lze využít i pro zvýšení bezpečnosti osob, které ve městě žijí a pracují. Některá evropská města se přibližují Vizi nula, případně mají jasnou strategii, jak tohoto cíle dosáhnout, ale zatím je jich jen velmi málo. Ve většině evropských měst jsou nejohroženější ti, kdo používají způsoby dopravy, které jsou nejméně rizikové pro ostatní účastníky provozu, tedy jezdí na kole a chodí pěšky. Co můžeme udělat, aby silnice ve městech byly bezpečnější pro všechny, a nejen pro ty, kde sedí v autech vybavených nejmodernějšími technologiemi?

Tato zpráva analyzuje nejnovější údaje o bezpečnosti dopravy ve městech EU i v dalších státech, které jsou součástí programu ETSC Road Safety Performance Index (PIN). Zaměřuje se na to, jaký pokrok byl dosažen ve snižování počtu úmrtí na městských silnicích, a na srovnání s pokrokem, ke kterému došlo na jiných typech pozemních komunikací. Část II zkoumá údaje o vážných zraněních, což se je stále dost opomíjené téma, a to přesto, že taková zranění mohou způsobovat dlouhodobé zdravotní potíže.

Část III se zabývá hlavními riziky a jak je v městských oblastech řešit. Zpráva obsahuje i případové studie a další informace o způsobech, jakými státní a místní správní orgány řeší příslušné problémy. Je jasné, že řešení problémů souvisí se správným politickým vedením, zdroji a energií. I když národní a evropské vlády mohou poskytnout znalosti a vědomosti, finance a poradenství k implementaci potřebných změn, bude to často záležitost místní samosprávy, aby implementace proběhla efektivně.

https://etsc.eu/safer-roads-safer-cities-how-to-improve-urban-road-safety-in-the-eu-pin-flash-37/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)