Jak realizovat opatření?
Otázka není technická, ale strategická

Není problém přijít s výčtem opatření, která se mají udělat díky Plánu udržitelné městské mobilitě (SUMP). Problém je, že často se zapomene na vize, cíle, ale i na analýzy, které předcházely navrhovaným opatřením. Praxe žel ukazuje, že opatření jsou realizována tak, jako by žádný plán nebyl. Nechceme se tedy zaměřovat na technickou stránku provedení jednotlivých opatření, to necháme odborníkům, ale zaměřit se na smysl daných opatření, zda opravdu odpovídají duchu SUMP.

Proto ta otázka - Jak realizovat opatření?

Odpověď: výběr opatření je vždy součásti procesu plánování SUMP! Můžeme ale zvolit jednodušší přístupy, kdy budeme využít zkušenosti např. z evropského projektu CIVITAS SUMP-Up.

Důležité přeci je, aby byl plán pro města využitelný.