Nacka: Sítové nádrže a slunečné terasy pro hospodaření s dešťovou vodou a řešení rychlé urbanizace

Hlavní problém: Rychlá urbanizace vytváří tlak na hospodaření s dešťovou vodou a narušuje přirozené prostředí

Město Nacka se nachází mezi centrem Stockholmu a stockholmským souostrovím a nabízí nejen městský život, ale také krásnou přírodní krajinu, která přitahuje řadu lidí. Obec tvoří skupina ostrovů propojených mosty a obklopených jezery a vodními toky.

Stávající zástavba v obci postrádá řádné čištění dešťových vod, což má za následek nedostatečnou kvalitu vody v retenční vodní ploše - jezeře Järlasjön, a to je v rozporu s evropskou rámcovou směrnicí o vodě.

Vzhledem k tomu, že rychlá urbanizace města Nacka vytváří ještě větší tlak na hospodaření se srážkovými vodami, očekává se, že v Järlasjönu dojde k dalšímu nárůstu znečištění. V jezeře také chybí prostor na pevnině pro koncové řešení dešťových vod a blízké silnice generují hluk a nepříjemné prostředí, a to navzdory celkové malebnosti jezera.

Navíc nepřístupnost jezera, zarostlé břehy a nedostatek místních městských parků a míst ke koupání přispívají k tomu, že prostředí je neatraktivní, přestože přírodní krajina je jedním z důvodů, proč si obyvatelé vybírají život v Nacce.Sluneční terasa Järlasjö, foto Město Nacka


Řešení: Umožnit přirozené hospodaření s dešťovou vodou v souladu s lidmi, přírodou a planetou

Pro řešení rostoucího znečištění a kontaminace vody v Järlasjönu byla navržena sítová nádrž o rozloze 3 000 m2, která znečištěnou dešťovou vodu čistí pomocí řízené sedimentace a využívá přírodních řešení ke zlepšení kvality vody.

Mezitím bylo pobřeží zpřístupněno všem občanům, kteří tak mají umožněn kontakt s vodou. Vznikly nové sluneční terasy, které nabízejí příležitost ke koupání, a také nové prostředí městského parku; to vše zvyšuje přírodní krásu a rekreační hodnotu oblasti. Pro zvýšení přístupnosti a lepší viditelnosti byla provedena prořezávka vegetace.

Součástí projektu je také propojení blízkých pěších a cyklistických stezek, což podporuje udržitelné cestování a zvyšuje dostupnost oblasti. Kromě toho byla nedaleká silnice upravena a dimenzována na nižší rychlost motorových vozidel, aby byly splněny požadavky na udržitelnou dopravu a snížilo se hlukové zatížení. Cílem projektu je díky těmto opatřením zajistit udržitelné a příjemné prostředí pro obyvatele i turisty.

Podmínkou pro splnění těchto cílů bylo intenzivní úsilí o úzkou a integrovanou spolupráci mezi politiky, konzultanty, komunálními techniky a pracovníky provozu a údržby během procesu plánování a projektování. Úzká spolupráce mezi různými infrastrukturními projekty pomohla naplnit rozmanité potřeby a dosáhnout společných cílů, což vedlo k lepšímu celkovému výsledku. Včasné zahrnutí budoucích způsobů dopravy a potřeb hospodaření s dešťovou vodou do celkového procesu plánování města bude mít významný dopad na místní životní prostředí.Bonusová informace: Kombinace různých projektů v oblasti infrastruktury se společným cílem

Tato případová studie ukazuje, že i projekt úpravy vody lze využít k vytvoření veřejného prostoru, který je hojně využíván občany a přináší jim radost díky lepšímu přístupu k vodě. Celkově projekt zajistí udržitelnější a příjemnější prostředí pro obyvatele i návštěvníky.

Projekt také ukazuje výhody spolupráce mezi různými infrastrukturními projekty pro společné cíle, které mohou turistům a občanům poskytnout prostor pro efektivnější využívání prostředí a zajistit lepší kvalitu života. Synergie mezi kvalitou života a funkcí ukazuje přístup, který lze uplatnit kdekoli. Občané v každé obci požadují určitou kvalitu života, a pokud se tento požadavek vezme vážně, lze i takovou technickou záležitost, jako je úprava vody, využít ke zlepšení městského prostředí.