Vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v českém veřejném prostoru
 Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo, aby v nich své místo našli mladí lidé, rodiny s dětmi i senioři. Pro tuto představu o naší společné budoucnosti chceme získat podporu a porozumění u všech, kteří k jejímu naplnění mohou svým dílem přispět. Společného cíle chceme dosáhnout vzájemnou komunikací a spoluprací mezi státními i samosprávnými institucemi, občanskými iniciativami i jednotlivci z řad nejširší veřejnosti, jimž není lhostejný svět, ve kterém žijí a žít budou. Chceme vytvořit platformu CityChangers.

Nejlepší způsob, jak se učit a jak se inspirovat, nabízejí konkrétní případové studie. Pravidelně vybíráme nejlepší řešení, která se objevila v českém veřejném prostoru.

Sami můžete snadno inspirovat ostatní a podělit se o příklady dobré praxe ze svých měst. Zároveň budete mít příležitost tyto případové studie představit v rámci Evropského týdne mobility (16.–22. září 2020). Pokud naopak přicházíte s řešením, které teprve na svoji budoucí realizaci čeká, můžete si dát veřejný závazek a svůj projekt přihlásit do kategorie Podaří se?

Přihlaste svůj projekt.

Možnosti nominace příběhů:

1/ Nominace občany tj. nominace projektů, které občané vnímají jako vhodné ke změně.  Pokud jsou aktivní studenti, další informace pro ně najdete zde.

PROČ: cílem je udržet pozornost široké veřejnosti v průběhu roku, zapojujeme veřejnost do veřejného dění a navíc můžeme adresovat firmám a apelovat na sponzoring změn těchto lokalit

2/ Nominace měst, která nominují již naplánované změnové projekty, tj. mají je v plánu, ale vybírají 

PROČ: studenti se angažují a pomáhají s výběrem projektů

3/ Nominace měst, která představují projekty, které mají v plánu, ale shánějí pro ně peníze

PROČ: vyzýváme stát, aby pomohl s financováním, firmy mohou pomoci se sponzorováním

4/ Veřejná soutěž vypsaná městy

PROČ: propojujeme veřejný a privátní sektor